19 Φεβρουαρίου, 2016

«Φορολογικός αιφνιδιασμός των μικρο-ζυθοποιών»

Σε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Χάρης Θεοχάρης αναδεικνύει το θέμα που προέκυψε για τις μικρο-ζυθοποιίες με την Πολ. 1022/11.02.2016 της ΓΓΔΕ.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, που εκδόθηκε την 11η Φεβρουαρίου, ορίζει πώς οι παραγωγοί ζύθου πρέπει να αποδώσουν τον φόρο 3% επί της αξίας των πωληθέντων έως την 22α Φεβρουαρίου. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταμιού υπογραμμίζει πως ο φόρος προς τις μικρο-ζυθοποιίες έπληξε έναν νέο και ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εν μέσω κρίσης είχε αναπτυχθεί ραγδαία και είχε δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Τονίζει δε, πως σε μια περίοδο, που οι πωλήσεις των εν λόγω εταιρειών είναι μειωμένες λόγω εποχικότητας και που η ευρύτερη οικονομική συγκυρία έχει αποδυναμώσει περαιτέρω το οπλοστάσιο ρευστότητας αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση δημιουργεί επιπρόσθετες ταμειακές δυσκολίες σε αυτές με την εξαιρετικά σύντομη προθεσμία απόδοσης φόρου που θέτει.

Βάσει των ανωτέρω, ρωτάει τον Υπουργό Οικονομικών, εάν προτίθεται να δώσει παράταση στην προθεσμία απόδοσης του φόρου επί των πωλήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: Παράταση στην προθεσμία απόδοσης του φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου

Με την Πολ. 1022/11.02.2016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθόρισε τη διαδικασία της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 13,14 της Υποπαραγράφου Δ12 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.

Σε αυτήν ορίζεται πως κατά την πρώτη εφαρμογή ο φόρος επί του ζύθου από 19-08-2015 έως και 30-09-2015, αποδίδεται μέχρι 22/02/2016. Την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με την ίδια Πολ. οι ζυθοποιίες πρέπει να αποδώσουν και τον αναλογούντα φόρο του 4ου τριμήνου 2015.

Αξίζει προσοχής το γεγονός ότι αυτός είναι ένας φόρος ο οποίος επιβλήθηκε σε μικρο-ζυθοποιίες, δηλαδή δυναμικούς μικρομεσαίους παραγωγούς ελληνικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι αποτελούν έξοχα παραδείγματα νέας επιχειρηματικότητας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξωστρέφειας.

Σε μια περίοδο που η κατανάλωση προϊόντων ζύθου είναι χαμηλή λόγω εποχικότητας, και άρα οι ταμειακές ροές των εταιρειών πιεσμένες και που ο κλάδος της ζυθοποιίας βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία λόγω των εξελίξεων στην εθνική οικονομία, των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και της αύξησης της φορολογίας από την Κυβέρνηση, ο αιφνιδιασμός που δέχονται από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο της ΓΓΔΕ έρχεται να επιτείνει τα προβλήματα ρευστότητάς τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και την εποχικότητα του κλάδου, το διάστημα των 10 ημερών που παρέχει η εν λόγω εγκύκλιος στους παραγωγούς ζύθου, ειδικότερα στους μικρότερους εξ αυτών, για την απόδοση του φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου προϊόντος είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Προτίθεστε να δώσετε παράταση στην προθεσμία απόδοσης του φόρου 3% επί των προϊόντων ζύθου για την περίοδο Αύγουστος – Δεκέμβριος 2015;

2. Προτίθεστε να δώσετε τη δυνατότητα στις μικρο-ζυθοποιίες να αποδώσουν τον φόρο 3% επί των προϊόντων ζύθου της περιόδου Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2015 σε περισσότερες από μια δόσεις;

Ο ερωτών βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας