20 Σεπτεμβρίου, 2014

Φορέας διαχείρισης εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Τομέας Τουρισμού –ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ

Προτείνουμε τη σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, που θα υπάγεται στο υπουργείο Τουρισμού.

Αρμοδιότητα του Φορέα θα είναι να εκπονήσει ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και συγκεκριμένα της πεζοπορίας, της ορειβασίας, της αναρρίχησης και των καταδύσεων, να επιβλέψει την εφαρμογή του, να σχεδιάσει το θεσμικό πλαίσιο και να οργανώσει τον διοικητικό μηχανισμό για την υλοποίηση του.

Για την πεζοπορία: εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση έργου καθαρισμού και σηματοδότησης δικτύου μονοπατιών, συνολικού μήκους 3.000 χιλιομέτρων, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, με ενιαίες προδιαγραφές. Θεσμοθέτηση μηχανισμού συντήρησης του δικτύου, με συμμετοχή των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος, με «υιοθέτηση» ενός τμήματος 3-5 χιλιομέτρων από κάθε σχολική τάξη. Αποτύπωση του δικτύου σε πεζοπορικούς χάρτες κλίμακας 1:25.000, τεχνολογίας G.I.S. (Geographical Information Systems) στο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS84, έκδοσης ΕΟΤ, καθώς και σε ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα του ΕΟΤ.

Για την ορειβασία: ενιαίες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για όλα τα ορειβατικά καταφύγια. Ενιαίες προδιαγραφές σηματοδότησης ορειβατικών μονοπατιών και αποτύπωσή τους σε ορειβατικούς χάρτες κλίμακας 1:25.000, τεχνολογίας G.I.S. (Geographical Information Systems) στο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS84

Για την αναρρίχηση: θεσμοθέτηση του Εθνικού Αναρριχητικού Πάρκου Καλύμνου και του Εθνικού Αναρριχητικού Πάρκου Μετεώρων, με ενιαίες προδιαγραφές ασφάλισης αναρριχητικών διαδρομών, πρόσβασης στα αναρριχητικά πεδία, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου αναρριχητικών πεδίων, παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, συντήρησης αναρριχητικών πεδίων. Εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών σταδιακά σε όλα τα αναρριχητικά πεδία της Ελλάδας, και ανάπτυξη νέων αναρριχητικών πεδίων σε περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας που διαθέτουν τα κατάλληλα βράχια.

Για τις καταδύσεις: δημιουργία Εθνικών Καταδυτικών Πάρκων σε 10 θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, στις οποίες θα απαγορευτεί απολύτως η αλιεία και οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, με οποιοδήποτε μέσο. Να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό περιοχές με αρχαία ναυάγια, στις οποίες να οργανώνονται καταδύσεις με τη συνοδεία αυτοδυτών-αρχαιολόγων.

διαβάστε επίσης