4 Οκτωβρίου, 2016

Φαινόμενα δημιουργίας καρτέλ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων;

Ποια είναι η στρατηγική των ελληνικών αρχών και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την καταπολέμηση της απάτης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων σε μεγάλα δημόσια συγχρηματοδοτούμενα έργα μετά τα στοιχεία που αποκάλυψε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και από τα οποία προκύπτουν φαινόμενα δημιουργίας καρτέλ για την χειραγώγηση των διαγωνισμών δημοσίων έργων;

Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα ερωτήματα που θέτουν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας) και Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών, με αφορμή την εν εξελίξει έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με στόχο την διερεύνηση αθέμιτων συμπράξεων και συμπεριφορών στον κλάδο των δημοσίων έργων κατά την οποία εντοπίστηκαν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, που «δείχνουν» την δημιουργία καρτέλ.

Με δεδομένο ότι η έρευνα αφορά και συμβάσεις μεγάλων δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιστροφής στην Ε.Ε μεγάλου μέρους των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων, το ύψος του οποίου μπορεί να φτάσει πολλά δις ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τον Ιούλιο 2016 σχετική επιστολή προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με την οποία ζητά να την κρατούν ενήμερη για όλα τα στάδια της έρευνας, να της δοθούν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση και να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης λειτουργούν αποτελεσματικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
α) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Φαινόμενα δημιουργίας καρτέλ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων»

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει ξεκινήσει από το 2013 αυτεπάγγελτη έρευνα με στόχο την διερεύνηση αθέμιτων συμπράξεων και συμπεριφορών στον κλάδο των δημοσίων έργων, για μια χρονική περίοδο που ξεκινά από την δεκαετία του ‘80 έως σήμερα. Η έρευνα που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται το τελικό πόρισμα το επόμενο χρονικό διάστημα, εξετάζει το σύνολο σχεδόν του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου καθώς και ορισμένες ξένες εταιρείες. Από το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας, προκύπτουν φαινόμενα δημιουργίας καρτέλ για την χειραγώγηση διαγωνισμών δημοσίων έργων, με αποτέλεσμα την διόγκωση του συμβατικού τιμήματος.

Η Ε.Ε. με αφορμή την εν εξελίξει έρευνα της ΕΑ απέστειλε τον Ιούλιο 2016 σχετική επιστολή προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές με την οποία ζητά να της δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές να κρατούν ενήμερη την Επιτροπή για τα επόμενα βήματα της έρευνας και ιδιαιτέρως για τις αποφάσεις που θα λάβει η ΕΑ όσον αφορά τις εταιρείες που ενδεχομένως εμπλέκονται σε καρτέλ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η επιστολή, οι ελληνικές αρχές πρέπει να κάνουν μια λίστα με όλες τις συμβάσεις των έργων, με όλες τις δηλωμένες δαπάνες αλλά και όσες δεν έχουν δηλωθεί αλλά μπορεί να επηρεασθούν από πιθανή παραβίαση της νομιμότητας. Τέλος, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης λειτουργούν αποτελεσματικά.

Με δεδομένο ότι η έρευνα αφορά και συμβάσεις μεγάλων δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων των προηγούμενων τεσσάρων προγραμματικών περιόδων, εφόσον προκύψει ζημία του Δημοσίου ελλοχεύει ο κίνδυνος επιστροφής στην Ε.Ε μεγάλου μέρους των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων, το ύψος του οποίου μπορεί να φτάσει πολλά δις ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια Επιχειρησιακά Προγράμματα και ποια έργα που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε αφορά η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ποιο είναι το ποσό του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε αυτά;

2. Σε συνέχεια της επιστολής του Ιουλίου 2016 της Επιτροπής, έχουν καταγραφεί και σταλεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές τα στοιχεία που ζητήθηκαν;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα και πότε εκτιμάται ότι θα βγει το τελικό πόρισμα;

4. Ποιες είναι οι ενέργειες και τα άμεσα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα συγχρηματοδοτούμενα έργα;

5. Ποια είναι η στρατηγική των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση των αιτημάτων και ζητημάτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μέτρων καταπολέμησης απάτης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός - Β΄ Αθήνας

Σχετικά