3 Μαρτίου, 2016

Εύρεση μόνιμης λύσης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Ν. Αχαΐας

Αν και ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου της περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τις 23 Δεκεμβρίου 2015, αυτός έχει καταστεί άγονος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση για την τύχη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάτρα.

Αν και οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντούτοις αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των ζώων, που κυκλοφορούν αδέσποτα, συχνά υποσιτισμένα και άρρωστα. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ενισχύεται λόγω και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.

Ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, ερωτά τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί στην περίπτωση του Δήμου Πατρέων και εάν προτίθεται να προχωρήσει σε μια μόνιμη λύση του θέματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Εύρεση μόνιμης λύσης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Νομό Αχαΐας»

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32/11.2.2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα δε αυτή δύναται να ασκηθεί και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, δυνάμει σχετικής προηγούμενης εγγράφου συμφωνίας με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.

Μέχρι πρόσφατα ο Δήμος Πατρέων ανέθετε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, την αρμοδιότητα αυτή στο Σταθμό Μέριμνας Ζώων, που δημιουργήθηκε το 1996 στην Πάτρα, με δαπάνες του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αχαϊκά ΜΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταθμού αποφάσισε τον Οκτώβριο 2015 να αναστείλει το έργο της περισυλλογής και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων, διότι δεν ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

Από τις 23 Δεκεμβρίου 2015 ο Δήμος Πατρέων προκήρυξε νέο διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου της περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων προϋπολογισμού δαπάνης 73.615,50 ευρώ. Ο συγκεκριμένος όμως κατέστη άγονος και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για την τύχη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάτρα.

Δεδομένου ότι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχει περιέλθει η μέση ελληνική οικογένεια, το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς έχει δυστυχώς ενισχυθεί- με αποτέλεσμα να αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των ζώων που κυκλοφορούν αδέσποτα, συχνά υποσιτισμένα, άρρωστα, χωρίς τους κατάλληλους εμβολιασμούς και ταυτόχρονα να εγείρεται ζήτημα σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση, έστω και προσωρινή, αντιμετώπιση του προβλήματος στο Δήμο Πατρέων;

2) Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξευρεθεί επιτέλους μια μόνιμη λύση στο θέμα αυτό στο Δήμο Πατρέων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον; Από πού θα αντλήσετε σχετικούς πόρους για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας

Σχετικά