12 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις στη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUEMED

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται από την ελληνική πλευρά στην ουσιαστική θεσμοθέτηση των προαπαιτούμενων (Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου) για τον λεγόμενο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αποτέλεσαν το θέμα της ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής Ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται από την ελληνική πλευρά στην ουσιαστική θεσμοθέτηση των προαπαιτούμενων (Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου) για τον λεγόμενο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, με τον οποίο θα επιτευχθούν όχι μόνο η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας πτήσεων, αλλά και η μείωση του κόστους για το χρήστη εναέριου χώρου, όπως και η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των πτήσεων αποτέλεσαν το θέμα της ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής Ν. Ηρακλείου με Το Ποτάμι κ. Σπύρος Δανέλλης στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση κατατέθηκε από τον κ. Δανέλλη με τελικό αποδέκτη τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη, στον οποίο τίθενται τα ερωτήματα για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής, όπως και για τον τελικό χρόνο προώθησης των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου του.

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει ήδη καθυστερήσει στην υλοποίηση των διαδικασιών αυτών, οι οποίες θα ενοποιούν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας με αυτούς των γειτονικών χωρών της Νοτιανατολικής Μεσογείου όπως η Κύπρος, η Ιταλία και η Μάλτα, με αποτέλεσμα την αντίδραση της Κομισιόν από πλευράς της Ε.Ε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Αθήνα, 12/3/2015

Προς τον κ.  Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: «Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUEMED».

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός θεσμοθετήθηκε το 2004 ώστε με χρονικό ορίζοντα το 2020 να έχει επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας πτήσεων, η αύξηση της χωρητικότητας στη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας, η παροχή υπηρεσιών με μειωμένο κόστος για τον χρήστη εναέριου χώρου και η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η υλοποίησή του περνά μέσα από τη δημιουργία των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου τα οποία θα έπρεπε να είχαν θεσμοθετηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012.

Όσον αφορά τη χώρα μας, στο πλαίσιο των κανονιστικών απαιτήσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δημιουργήθηκε ένα διακρατικό πρόγραμμα (BLUE MED), με τη συμμετοχή της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Κύπρου και του EUROCONTROL (ως τεχνικού συμβούλου). Η Συμφωνία αυτή, με μεγάλη καθυστέρηση, κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με το νόμο 4215/2013.

Οι καθυστερήσεις ωστόσο στη λειτουργική ενοποίηση του ελληνικού εναέριου χώρου  με τους εναέριους χώρους γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου συνεχίζονται.

Τον Ιούλιο 2014, η Κομισιόν κάλεσε κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να επισπεύσουν τις απαιτούμενες βελτιώσεις στα Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου καθώς οι καθυστερήσεις αυτές έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στη διαχείριση της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας, σε επίπεδο κόστους και σε επίπεδο ασφάλειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το Λειτουργικό Τμήμα Εναερίου Χώρου μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας (BLUEMED FAB) δεν έχει ακόμη καν καθοριστεί επισήμως.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να προωθήσει άμεσα τα θέματα που άπτονται της δημιουργίας του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUEMED;

2. Υπάρχουν επιφυλάξεις εκ μέρους του Υπουργείου και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

12 Μαρτίου 2015