15 Απριλίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την αξιοπιστία και τη συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδας

Ο Βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την αξιοπιστία και τη συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδας.

Ο Βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την αξιοπιστία και τη συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδας.

Η δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη αποτελεί επιμέρους δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Υγεία 2008-2012. Για την επίτευξη των στόχων ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών υγείας εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση συνιστά η ύπαρξη έγκυρης πληροφόρησης για τις πραγματικές ανάγκες σε δομές, προσωπικό, εξοπλισμό, μέτρα και προγράμματα. Η κατάρτιση του Χάρτη, 32 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου 1397/83 του ΕΣΥ, συνιστά σημαντικό γεγονός, καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων – άμεσων και μακροπρόθεσμων – που επιδιώκουν την αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χάρτης το 2013, περιείχε σωρεία λαθών που επέβαλαν την επανεξέτασή του. Ο Χάρτης αποσύρθηκε, έγιναν διορθώσεις και αναρτήθηκε νέος, όπου, όμως, και πάλι εντοπίστηκαν λάθη και ανακρίβειες. Το ΠΟΤΑΜΙ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη πως «εάν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις». Δεδομένων των λαθών του Χάρτη, δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση δεδομένων/στατιστικών στοιχείων για οποιαδήποτε ριζική αναδιοργάνωση σε επίπεδο δομών, προσώπων και υπηρεσιών. Παρόλο που ο Χάρτης κόστισε περίπου πέντε εκατ. ευρώ, φαίνεται να εξελίσσεται σε αναξιόπιστο και αλυσιτελές εργαλείο.

Ερωτάται, λοιπόν, ο κ. Υπουργός Υγείας: Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υποέργα; Ποιο είναι το ακριβές ποσό που δαπανήθηκε από το ΕΣΠΑ και ποιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη; Ποια είναι η συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Χάρτη; Που οφείλονται τα ανακριβή/ελλιπή στοιχεία και πως σκοπεύει το Υπουργείο να επιλύσει το πρόβλημα, ώστε ο Χάρτης να γίνει αξιόπιστος και λειτουργικός;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «H αξιοπιστία και η συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδας».

Η δημιουργία του Υγειονομικού Χάρτη αποτελεί επιμέρους δράση (Δράση 8) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Υγεία 2008-2012, το οποίο παρουσιάσθηκε το Δεκέμβριο του 2008. Η δημιουργία του Χάρτη ανατέθηκε σε δύο φορείς υπό το συντονισμό και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας: αφενός στο ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο κάνει τη συλλογή των στοιχείων αφετέρου στην ΕΣΔΥ, η οποία κάνει την επεξεργασία και ανάρτησή τους.

Η κατάρτιση Υγειονομικού Χάρτη, 32 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου 1397/83 του ΕΣΥ, συνιστά αντικειμενικά σημαντικό γεγονός, καθώς ο Χάρτης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων – άμεσων και μακροπρόθεσμων – που επιδιώκουν την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Για την επίτευξη των στόχων ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών υγείας και για την ορθολογική του διαχείριση εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση είναι η ύπαρξη έγκυρης πληροφόρησης για τις πραγματικές ανάγκες σε δομές, προσωπικό, εξοπλισμό, μέτρα και προγράμματα. Για τον προσδιορισμό αυτών των αναγκών απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος ομοιογενούς καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, που θα παρέχει χωροταξικά κατανεμημένη και έγκυρη πληροφόρηση, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος υγείας και πρόνοιας, καθώς και τεκμηριωμένη πρόβλεψη για τις ανάγκες υγείας και κοινωνικής φροντίδας του πληθυσμού.

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χάρτης το 2013, περιείχε σωρεία λαθών. Για παράδειγμα στον Ευαγγελισμό έδινε 7475 εργαζόμενους, ενώ ήταν 1138. Ανάλογα λάθη προέκυψαν και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως το Σισμανόγλειο με 3.774 άτομα προσωπικό αντί για 1138 εκείνη την περίοδο. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και εκτός Αθηνών, με το νοσοκομείο της Λήμνου να παρουσιάζει τριπλάσιο αριθμό εργαζομένων. Οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν ανάμεσα στην νοσοκομειακή πραγματικότητα και τον Υγειονομικό Χάρτη επέβαλαν την επανεξέτασή του. Κατόπιν καταγγελιών από φορείς της υγείας, ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κ. Π. Ευσταθίου, έδωσε εντολή να αποσυρθεί ο Χάρτης και να γίνουν διορθώσεις. Αναρτήθηκε νέος χάρτης, όπου και πάλι εντοπίστηκαν λάθη και ανακρίβειες.
Το ΠΟΤΑΜΙ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη πως «εάν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις». Δεδομένων των λαθών του Χάρτη, δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση δεδομένων/στατιστικών στοιχείων για οποιαδήποτε ριζική αναδιοργάνωση σε επίπεδο δομών, προσώπων και υπηρεσιών.

Επειδή παρόλο που ο Χάρτης κόστισε περίπου πέντε εκατ. ευρώ, φαίνεται να εξελίσσεται σε αναξιόπιστο και αλυσιτελές εργαλείο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υποέργα; Ποιο είναι το ακριβές ποσό που δαπανήθηκε από το ΕΣΠΑ και ποιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη;

2) Ποια είναι η συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Χάρτη; Που οφείλονται τα ανακριβή/ελλιπή στοιχεία;

3) Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να επιλύσει το πρόβλημα, ώστε ο Χάρτης να γίνει αξιόπιστος και λειτουργικός;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

15 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης