7 Απριλίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την αύξηση του ποσοστού των καισαρικών τομών

Eρώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, Κατερίνα Μάρκου-Β’ Θεσσαλονίκης και Γρηγόρης Ψαριανός-Β΄ Αθηνών προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την αύξηση του ποσοστού των καισαρικών δίχως ιατρική αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) του 2013 τα ποσοστά των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε δημόσια (40%) και ιδιωτικά (έως 65%) νοσοκομεία χωρίς ιατρική αιτιολόγηση είναι εξαιρετικά υψηλά. Πρόκειται, μάλιστα, για τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες. Η Επιτροπή προέτρεψε την Ελλάδα να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και να εισαγάγει αυστηρούς ελέγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ.

Επειδή η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μέχρι 1 Μαρτίου 2015 να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που πήρε για μείωση των καταχρηστικών καισαρικών, το ΠΟΤΑΜΙ ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας. Ποια μέτρα ελήφθησαν για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Επιτροπής CEDAW; Μειώθηκαν τα ποσοστά των καταχρηστικών καισαρικών τομών από τη δημοσιοποίηση το 2013 της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ; Και εάν ναι, σε τι ποσοστό ανέρχονται ετησίως οι καισαρικές τομές στη χώρα; Προτίθεται το Υπουργείο να λάβει μέτρα για το σχεδιασμό αφενός επιστημονικού μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης και αφετέρου συστηματικής καταγραφής των καισαρικών, ανά θεραπευτήριο και ιατρό; Σκοπεύει να υιοθετήσει νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά υποχρεωτική την ιατρική αιτιολόγηση;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η αύξηση του ποσοστού των καισαρικών δίχως ιατρική αιτιολόγηση».

Στην έρευνα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2012) στα μαιευτήρια της χώρας, όπου αναγνωρίστηκε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις καισαρικές τομές επιδεινώνεται διαρκώς με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 40 και 56% σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια αντίστοιχα, προστέθηκε η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών του 2013 (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW).

Ειδικότερα, την 1η Μαρτίου 2013 στη Γενεύη η εν λόγω Επιτροπή του ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία της για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των καισαρικών τομών στην Ελλάδα που πραγματοποιούνται σε δημόσια (40%) και ιδιωτικά (έως 65%) νοσοκομεία χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. Μάλιστα, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ελληνικά ποσοστά είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέτρεψε την Ελλάδα «να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και να εισαγάγει αυστηρούς ελέγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ, να βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων γυναικών σε αυτές και να αυξήσει το ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία». Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μέχρι 1 Μαρτίου 2015 να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που πήρε για μείωση των καταχρηστικών καισαρικών.

Επειδή η καισαρική στοιχίζει τα διπλάσια χρήματα στον εθνικό προϋπολογισμό. Κοστολογείται 1.200 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ ο φυσιολογικός τοκετός 600 ευρώ.

Επειδή δεν έχει αποδειχθεί η υπεροχή της καισαρικής στη βελτίωση της προγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας για το νεογνό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια μέτρα ελήφθησαν για συμμόρφωση με τις συστάσεις της Επιτροπής CEDAW;

2) Μειώθηκαν τα ποσοστά των καταχρηστικών καισαρικών τομών από τη δημοσιοποίηση το 2013 της έκθεσης της Επιτροπής CEDAW του ΟΗΕ; Και εάν ναι, σε τι ποσοστό ανέρχονται ετησίως οι καισαρικές τομές στη χώρα;

3) Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για το σχεδιασμό αφενός επιστημονικού μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης και αφετέρου συστηματικής καταγραφής των καισαρικών, ανά θεραπευτήριο και ιατρό;

4) Σκοπεύετε να υιοθετήσετε νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά υποχρεωτική την ιατρική αιτιολόγηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας
Κατερίνα Μάρκου-Β’ Θεσσαλονίκης
Γρηγόρης Ψαριανός-Β’ Αθηνών

διαβάστε επίσης