17 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την πορεία των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πορεία των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και εάν θα προλάβουν και μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πορεία των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και εάν θα προλάβουν και μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν είναι ενθαρρυντική, ξεκινώντας από τη μεγάλη καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φωτάκη και την ολιγωρία στην τοποθέτηση νέου Γενικού Γραμματέα στη ΓΓΕΤ, και συνεχίζοντας στην προβληματική πορεία των έργων έρευνας και καινοτομίας ΕΣΠΑ και τη δημοσίευση των πιστώσεων προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους 2015.

Αποτέλεσμα όλων αυτών; Έκδηλη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά και το Υπουργείο πρέπει να εξηγήσει εάν το ποσό των 58,7 εκ. ευρώ επαρκεί για τα έργα έρευνας και καινοτομίας και αν δεσμεύεται ότι θα προλάβει η ΓΓΕΤ να αποπληρώσει και να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια. Αλλά και το μέλλον είναι αβέβαιο. Υπάρχει άραγε σχεδιασμός και προγραμματισμός από μεριάς του Υπουργείου για την έγκαιρη προκήρυξη πράξεων στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΕΣ 2014-2020);

Το Ποτάμι πιστεύει ακράδαντα ότι η Έρευνα, η Καινοτομία και η Τεχνολογική Ανάπτυξη πρέπει να είναι η πρώτιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, άλλωστε ως χώρα διαθέτουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο: ανθρώπινο δυναμικό υψηλής και διεθνώς εγνωσμένης ερευνητικής και επιστημονικής αξίας. Γι’ αυτό πρέπει έγκαιρα να αξιοποιηθούν όλα τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς έτσι θα σταματήσουμε το brain drain, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη θα ενισχυθεί με νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Η πορεία των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας»

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Συγκεκριμένα η ενθάρρυνση της ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη να επενδύσουν, μέχρι το 2020, το 3% του ΑΕΠ τους στην Έρευνα και Ανάπτυξη, με επιμέρους στόχους 1% δημόσια χρηματοδότηση και 2% επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, προσδοκά τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του ετήσιου ΑΕΠ των χωρών-μελών της.

Στην Ελλάδα, αν και ο στόχος του 3% μοιάζει και μάλλον είναι, ανέφικτος, η αναβάθμιση του Τομέα Έρευνας με τη δημιουργία θέσης Αναπληρωτή Υπουργού αρμοδίου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και η τοποθέτηση ενός εκ των κορυφαίων επιστημόνων και εκλεκτού μέλους της ερευνητικής κοινότητας, στη θέση αυτή δημιούργησε προσδοκίες για την καλύτερη πορεία υλοποίησης και την επιτάχυνση των έργων έρευνας και καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων και την ανάσχεση του ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων από τη χώρα.

Εντούτοις, η μεγάλη καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φωτάκη, η ολιγωρία τοποθέτησης νέου Γενικού Γραμματέα στη ΓΓΕΤ, η ανησυχητική εικόνα πορείας και υλοποίησης των έργων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ και η δημοσίευση των πιστώσεων προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους 2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μας επανέφεραν στην πραγματικότητα. Μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση η οποία αν δεν αναστραφεί έγκαιρα θα οδηγήσει και σε ένα αμφίβολο αν όχι δυσοίωνο μέλλον για τον πολύ σημαντικό τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Παρότι βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και διανύουμε ήδη το δεύτερο χρόνο της νέας προγραμματικής περιόδου της «έξυπνης εξειδίκευσης» ΣΕΣ 2014-2020, η εικόνα της χρηματοδότησης των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας είναι η ακόλουθη:

Δημόσια Δαπάνη σε Εκ. Ευρώ (κατά προσέγγιση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

Νομικές Δεσμεύσεις

Πληρωμές ΠΔΕ

Υπόλοιπο

ΕΣΠΑ 2007-2013

600

350

250

ΣΕΣ 2014-2020

Προδημοσίευση 6 Δράσεων με προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκ. ευρώ.

Έχοντας λοιπόν υποχρέωση πληρωμών τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ (υποθέτοντας και κάποιες απεντάξεις έργων), οι διατιθέμενες για την Έρευνα πιστώσεις ΠΔΕ του έτους 2015 ανέρχονται σε μόλις 58,7 εκ. ευρώ (ΦΕΚ 518/Τεύχος Β/3.4.2015).

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1) Είναι ή όχι αληθής η εικόνα αυτή των χρηματοδοτήσεων των έργων Έρευνας και Καινοτομίας;

2) Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να διαθέσει μόνο 58,7 εκ. ευρώ για τα έργα Έρευνας και Καινοτομίας;

3) Δεσμεύεστε ότι θα προλάβει η ΓΓΕΤ να πιστοποιήσει και να αποπληρώσει τις υπάρχουσες νομικές δεσμεύσεις σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας, απορροφώντας τελικά τα διαθέσιμα κονδύλια;

4) Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το σχεδιασμό και την προκήρυξη πράξεων εντός του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020); Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και με ποια κονδύλια τα έργα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

17 Απριλίου 2015