6 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και Υγειονομικών Υπηρεσιών

Ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και Υγειονομικών Υπηρεσιών κατέθεσε ο βουλευτής του Ν. Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και Υγειονομικών Υπηρεσιών κατέθεσε ο βουλευτής του Ν. Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διοίκηση και ο συντονισμός των νοσοκομειακών μονάδων, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, απαιτεί ανθρώπους με αυξημένα προσόντα, δηλαδή σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της διοίκησης υγειονομικών σχηματισμών ή έστω της διοίκησης επιχειρήσεων. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι αντίστοιχες θέσεις είναι θέσεις ειδικών με εμπειρία και προϋπηρεσία και οι προσλήψεις γίνονται με ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες ανάμεσα στους πιο άξιους υποψηφίους. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι διοικητικές θέσεις των νοσοκομείων αποτελούν κατά μακρά παράδοση «λάφυρο» του κυβερνώντος κόμματος. Το νομικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο Διοίκησης Νοσοκομειακών Μονάδων (Ν.3329/2005, Ν. 4052/2012) όσο και σε επίπεδο επιλογής Διοικητών και Υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (Ν. 3527/2007) είναι ασαφές και θολό. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε ήδη στην αντικατάσταση των Διοικήσεων των ΥΠΕ, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 3527/2007.

Το Ποτάμι είναι υπέρ της διαφάνειας. Η κακοδιοίκηση και η κομματοκρατία γεννούν διαφθορά και επιτείνουν το χάος του ήδη βαρύτατα πληγωμένου ΕΣΥ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και Υγειονομικών Υπηρεσιών».

Η Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων αποτελεί εξειδικευμένη και πολύπλοκη διαδικασία. Σε όλο τον κόσμο η ευθύνη ανατίθεται σε στελέχη με ανάλογες σπουδές και εμπειρία. Σχεδόν παντού η επιλογή των προσώπων δεν σχετίζεται με πολιτικά κριτήρια. Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου οι διοικητικές θέσεις των νοσοκομείων αποτελούν κατά μακρά παράδοση «λάφυρο» του κυβερνώντος κόμματος.

Σε επίπεδο Διοίκησης Νοσοκομειακών Μονάδων και ο Ν.3329/2005 και ο Ν. 4052/2012 είναι ασαφείς τόσο στο θέμα των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών. Δεν προβλέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων όλων των υποψηφίων και ποτέ οι αποτυχόντες δεν ενημερώνονται για τα βιογραφικά των συνυποψηφίων τους και τα κριτήρια επιλογής. Δεν προβλέπεται, επίσης, διαδικασία ένστασης ή προσβολής της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4052/2012, η οποία γίνεται μονό προς τον Υπουργό, αλλά δεν ανακοινώνεται. Αντιστοίχως, θολό είναι το τοπίο και στη διαδικασία επιλογής Διοικητών και Υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (Ν. 3527/2007).

Ήδη, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε στην αντικατάσταση των Διοικήσεων των ΥΠΕ, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 3527/2007. Μάλιστα, φέρεται, από τις πρώτες μέρες της συγκυβέρνησης, να είχε ζητήσει προφορικά τις παραιτήσεις όλων των Διοικητών και Υποδιοικητών των νοσοκομείων. Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι Διοικητές των νοσοκομείων θα παραμείνουν στις θέσεις τους, έως ότου αξιολογηθούν, και στη συνέχεια κατά περίπτωση θα αντικατασταθούν.

Επειδή η απαίτηση για παραιτήσεις με προφορική εντολή είναι νομικά έωλη και επισφαλής και ενέχει τον κίνδυνο επιδίκασης παχυλών αποζημιώσεων στους απομακρυνόμενους διοικητές, όπως συχνά συνέβη στο παρελθόν.

Επειδή η κακοδιοίκηση και η κομματοκρατία γεννούν διαφθορά και επιτείνουν το χάος του ήδη βαρύτατα πληγωμένου ΕΣΥ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπήρξε αξιολόγηση των Διοικητών ΥΠΕ; Εάν ναι, από ποιο όργανο διενεργήθηκε; Θα ανακοινωθούν λεπτομερώς τα αποτελέσματά της;

2. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για το διορισμό των νέων Διοικήσεων ΥΠΕ και με ποια κριτήρια έγιναν οι επιλογές; Υπήρξαν συνυποψήφιοι; Εάν ναι, γιατί δεν ανακοινώνονται τα ονόματα και τα προσόντα τους;

3. Σκοπεύετε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή νέο νόμο με διαφανείς αξιοκρατικές διαδικασίες που να διασφαλίζει την πρόσληψη ικανών διοικητών και να μη διαιωνίζει τις παλιές κομματικές πρακτικές;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

6 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης