20 Φεβρουαρίου, 2015

Ερώτηση για την εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τις αποδοχές των μελών των Σ.Α. και των Ε.Δ.

Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ κατέθεσαν οι Κ. Μάρκου και Ι. Φωτήλας.

Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ που έκριναν ως αντισυνταγματικές τις περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012 κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας) προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος που είχαν προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα έχει πράξει μόνο κατά το ήμισυ. Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα κατατίθενται ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων για τη διεκδίκηση των διαφορών ενώ ήδη έχει υποβληθεί νέα αίτηση ακύρωσης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εις βάρος της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που αποκατέστησε τις αποδοχές μόνο κατά το ήμισυ.

Μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ].

Οι βουλευτές ερωτούν σχετικά με τις προθέσεις των αρμόδιων υπουργείων για την πλήρη εφαρμογή των ως άνω δικαστικών αποφάσεων και τη δημιουργία ενός δίκαιου και σύγχρονου μισθολογίου για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τις υπ’ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012.

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος που είχαν προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα έπραξε μόνο κατά το ήμισυ, με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και το υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος, ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης ούτε δεσμεύθηκε ρητά ότι θα πράξει, πλην ορισμένων «δεσμευτικών δηλώσεων» για πλημμελή συμμόρφωση και σχετικών δηλώσεων Υπουργών της νέας Κυβέρνησης όπως προέκυψε μετά τις εκλογές της 25/1/2015.

Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα κατατίθενται ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικείται δικαστικά η διαφορά των αποδοχών που παρανόμως παρακρατήθηκε από τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ βέβαια οι συνδικαλιστικοί φορείς των αστυνομικών υπαλλήλων –ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ- υπέβαλαν νέα αίτηση ακύρωσης στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εις βάρος της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4307/2014 που αποκατέστησε τις αποδοχές μόνο κατά το ήμισυ.

Μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ].

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν και τους εν ενεργεία, αλλά και τους εν αποστρατεία πολίτες των Σ.Α. και των Ε.Δ. για την αποκατάστασή τους;

2) Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη χορήγηση των αναδρομικών ποσών από 1/8/2012 ως σήμερα και με ποια διαδικασία;

3) Ανήκει στις προθέσεις σας η δημιουργία ενός δίκαιου και σύγχρονου μισθολογίου για τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Ιάσων Φωτήλας – Αχαΐας

 

διαβάστε επίσης