20 Φεβρουαρίου, 2015

Ερώτηση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε πληγέντες παραγωγούς

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου κατέθεσε ερώτηση (αρ. πρωτ. 173/20-02-2015) προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το πρόβλημα καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε πληγέντες από τις βροχοπτώσεις παραγωγούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Κίνδυνος για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε πληγέντες από τις βροχοπτώσεις παραγωγούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

Η ειδική στρεμματική ενίσχυση (συνδεδεμένη ενίσχυση) αποτελεί μια σημαντική «πηγή» ρευστότητας για τους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς. Το ποσό που αναμένεται να αποδοθεί στους περίπου 57.000 Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς για τα περίπου 2,48 εκ. στρέμματα βαμβακιού που καλλιεργήθηκαν το έτος 2014, ανέρχεται σε 186 εκ. ευρώ περίπου (200 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 7% λόγω Δημοσιονομικής Πειθαρχίας).

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βάμβακος τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης, κατά ζώνη, ελάχιστης παραγωγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα (11/02/2015) ότι η καταβολή της ειδικής ενίσχυσης στους βαμβακοκαλλιεργητές θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Ωστόσο, η περυσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους βαμβακοκαλλιεργητές αρκετών περιοχών της χώρας μας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις συνετέλεσαν στη μείωση της παραγωγής. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Ροδόπη, Ξάνθη, Έβρος κ.α.), όπου σε αρκετές περιπτώσεις η παραγωγή παραμένει ασυγκόμιστη στα χωράφια, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να κινδυνεύουν να μην λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, επειδή δεν θα προσεγγίσουν τα κιλά του πλαφόν. Εάν το ύψος της ζημιάς, όπως αυτό εκτιμηθεί από τον ΕΛΓΑ, δε ληφθεί υπόψη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ. πριν την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, έτσι ώστε το πλαφόν των κιλών ανά στρέμμα να μειωθεί ανάλογα με το ύψος της ζημίας, υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής της ενίσχυσης σε χιλιάδες βαμβακοπαραγωγούς των πληγέντων περιοχών. Το πρόβλημα καθίσταται εντονότερο, καθώς οι παραγωγοί συνυπολογίζουν τα χρήματα από την συνδεδεμένη ενίσχυση, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα εφόδια (σπόροι, λιπάσματα κ.α.) της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι η παροχή ρευστότητας στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ενός από τα πλέον «εμβληματικά» προϊόντα της Ελληνικής γεωργίας, όπως το βαμβάκι, που δικαίως χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο «λευκός χρυσός» της Ελληνικής γης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα πρόκειται να προβεί η Κυβέρνηση, προκειμένου να καταβληθεί κανονικά η συνδεδεμένη ενίσχυση στους δικαιούχους βαμβακοπαραγωγούς των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις περιοχών;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΕΡΡΩΝ