25 Φεβρουαρίου, 2015

Ερώτηση για την απόθεση απορριμμάτων στο ελατόδασος του Μαινάλου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παράνομη απόθεση απορριμμάτων στους πρόποδες του ελατόδασους του Μαινάλου κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Β’ Αθήνας με Το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, επισημαίνοντας τους μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά και το ευαίσθητο οικοσύστημα του ελατόδασους του όρους Μαινάλου. Στην ερώτηση του ο Βουλευτής υπογράμμισε το γεγονός ότι η περιοχή είχε από το 2012 σφραγισθεί με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το υπέδαφος στο σημείο της παράνομης απόθεσης είναι ασβεστολιθικό, γεγονός που απαγορεύει τη χρήση του ως τέτοιου χώρου, καθώς επιτρέπει την διήθηση υδάτων σε μεγάλο βάθος, ενώ επεσήμανε την ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας για τη διατήρηση παράνομων χωματερών που κοστίζουν ακριβά σε ημερήσια βάση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: αρ. πρωτ. 234/25.02.2015

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Θέμα: Απόθεση απορριμμάτων στο ελατόδασος του Μαινάλου

Μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και το ευαίσθητο οικοσύστημα του ελατόδασους του όρους Μαινάλου, επιφέρει η ανεξέλεγκτη απόθεση τόνων αστικών απορριμμάτων του δήμου Τρίπολης στην παράνομη χωματερή του Λεβιδίου, η οποία σημειωτέον σφραγίσθηκε το 2012, με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, και βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης χρηματοδοτούμενη από σχετικά κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Μετά την απόφαση της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου να αποκλείσει τη λύση της προσωρινής μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, ο δήμος Τρίπολης τις τελευταίες εβδομαδες έχει πνιγεί στα σκουπίδια και ως “λύση ανάγκης” προκρίθηκε η μεταφορά τους στους πρόποδες του όρους Μαινάλου.

Η χώρα μας εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν από το 2005 επιβάλει πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για τη διατήρηση παράνομων χωματερών σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος σε πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή αρκέστηκε στη διαπίστωση της άρνησης έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τη λύση του ζητήματος, δίχως δυστυχώς να αναφερθεί στην απόρριψη των σκουπιδιών στην περιοχή του Μαίναλου, στη μεγάλη οικολογική καταστροφή που συντελείται και τις προθέσεις του σχετικά με την οριστική επίλυση του ζητήματος. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μεθόδευση επαναλειτουργίας της παράνομης χωματερής του Λεβιδίου, πραγματοποιούν ήδη κινητοποιήσεις για την προστασία της περιοχής, ενώ έχουν κινηθεί και δικαστικά κατά της απόφασης του Δημάρχου Τρίπολης για μεταφορά σκουπιδιών στην παράνομη χωματερή.

Αξίζει να σημειωθεί πως:

1) το υπέδαφος στο σημείο της παράνομης απόθεσης των απορριμμάτων στο Μαίναλο είναι ασβεστολιθικό, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών, γεγονός που απαγορεύει τη χρήση του ως χώρου απόθεσης απορριμμάτων,

2) στις 03/02/2014 με σχετική απόφαση (αριθ. πρωτ. 588/2), του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου χορηγήθηκε άδεια για την αποκατάσταση του χώρου, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο με πόρους από ΕΣΠΑ.

Επειδή οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων δεν φαίνεται να υπάρχει με αποτέλεσμα να καταστρέφεται περιβαλλοντικά μια περιοχή ενταγμένη σε NATURA,

Επειδή η απόρριψη σκουπιδιών στο χώρο του ελατόδασους αντίκειται στους κανόνες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή, και

Επειδή η χώρα μας εξακολουθεί εν μέσω κρίσης να πληρώνει καθημερινά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για τις παράνομες χωματερές (ημερήσιο πρόστιμο 54.500 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται μέχρι της πλήρους συμμόρφωσης της χώρας)

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την άμεση απομάκρυνση των τόνων απορριμμάτων από την εν λόγω περιοχή, καθώς και την εύρυθμη και έγκαιρη αποκατάσταση της;

2. Πως προτίθενται να διασφαλίσουν τη μη επανάληψη παρόμοιων φαινομένων;

3. Δεκάδες περιοχές ανά την επικράτεια αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, με αποτέλεσμα να γινόμαστε μάρτυρες της μετατροπής προστατευόμενων φυσικών χώρων σε χώρους απόρριψης σκουπιδιών. Ποιος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Υπουργείων για την αντιμετώπιση του φαινομένου και ποια η πολιτική της κυβέρνησης για τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Αμυράς