17 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για τη συνέχιση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των Παιδιών Ρομά

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανάγκη της συνέχισης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020).

Ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανάγκη της συνέχισης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020). Με δεδομένη την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών Ρομά όπως επίσης και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι απαραίτητη η μέριμνα και απρόσκοπτη στήριξη της πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ήδη, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία προγράμματα τα οποία έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από παιδιά Ρομά.

Βασικό ζητούμενο είναι η έγκαιρη ένταξη τέτοιων δράσεων στο πλαίσιο και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) με σκοπό να υπάρξει η απαιτούμενη συνέχεια για το σχολικό έτος 2015-2016 και έπειτα. Δυστυχώς όμως αυτή η εκπαιδευτική και κοινωνική επιταγή διακυβεύεται εξαιτίας της σημαντικής υστέρησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας, αρμοδίου για το θέμα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΣΕΕΣ), αλλά και της ειδικότερης ανυπαρξίας σχεδιασμού από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προκήρυξη ολοκληρωμένων πράξεων αξιοποίησης των κονδυλίων του ΣΕΣ 2014-2020.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο να σπεύσει να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή του και έμπρακτα να εγκύψει στο σημαντικό ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά και να μη μείνει σε μια ακόμη επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος με ευχολόγια και γενικόλογες εξαγγελίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των Παιδιών Ρομά»

Στο πλαίσιο του προηγούμενου και προς ολοκλήρωση ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντάχθηκαν και υλοποιούνται πολύ σημαντικές πράξεις οι οποίες αφορούν την εκπαίδευση ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας με σκοπό την πρόσβαση όλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ). Κάτω από το Στρατηγικό Στόχο 1 για την «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3, ανήκουν τα προγράμματα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» τα οποία έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας τόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ελλειμματικής εκπαίδευσής τους αλλά και κατ’ επέκταση στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις σχολικές μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται και αφορούν ενέργειες και παρεμβάσεις στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα επικουρικές δράσεις εμβολιασμού των παιδιών, προαγωγής της υγείας αλλά και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των οικογενειών Ρομά. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους τους είναι η μείωση της σχολικής διαρροής, η προσέλκυση περισσότερων μαθητών Ρομά για εγγραφή στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της χώρας, η αύξηση του αριθμού των μαθητών που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οικογενειών τους αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων και η βελτίωση των συνθηκών αποδοχής των παιδιών Ρομά από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις τοπικές κοινωνίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί και είναι απορίας άξιο εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προκήρυξη ολοκληρωμένων πράξεων αξιοποίησης των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος». Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο είναι απαραίτητο να ενημερώσει πότε και ποιους τύπους πράξεων και δράσεων προτίθεται να εντάξει στον ειδικό στόχο «Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ», και αυτό να γίνει με πλήρη επίγνωση της μεγάλης σημασίας την οποία έχει η προστασία και υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά παρόλο που έχουν λάβει παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2015, ο προϋπολογισμός τους δεν έχει αυξηθεί και συνεπώς όλοι οι μετέχοντες σε αυτά συνεχίζουν αφιλοκερδώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο το Υπουργείο να αναλάβει έγκαιρα τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και να προβεί σε άμεσο σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων με ορίζοντα το επερχόμενο σχολικό έτος, καθώς η επιτευχθείσα απομείωση της σχολικής διαρροής και τα υπόλοιπα σημαντικά οφέλη θα χαθούν εάν δεν υπάρξει άμεση συνέχεια των δράσεων εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.

Επίσης θα ήταν χρήσιμο το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιδιώξει τη συνεργασία με άλλα αρμόδια υπουργεία όπως το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μέσω του ΟΑΕΔ) και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μέσω των υπηρεσιών υγείας) προκειμένου να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και να εξασφαλίσει δυνητικές συνέργειες. Σε αυτήν την προσπάθεια κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας που υπάρχει σε εξειδικευμένα τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων με αντικείμενο την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και η συνδρομή έμπειρων ΜΚΟ.

Η παροχή και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μόρφωσης και ίσης μεταχείρισης σε όλα τα ελληνόπουλα είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή για εμάς στο Ποτάμι, και για αυτό καλούμε το Υπουργείο να αποδείξει στην πράξη με συγκεκριμένες δράσεις και στοχευμένα προγράμματα τα όσα γενικόλογα ανέφερε μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κουράκη στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης περί «διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης» και «εκπόνησης προγραμμάτων στήριξης ευάλωτων ομάδων νέων όπως άτομα με οικονομική ανέχεια και άτομα Ρομά».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται το Υπουργείο να εξασφαλίσει τη συνέχιση εξειδικευμένων και ιδιαίτερα σημαντικών προγραμμάτων όπως αυτά για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς έναρξης του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και του αντίστοιχου ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»;

2) Καθώς τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται για την έγκαιρη προετοιμασία του σχολικού έτους 2015-2016 και δεδομένου ότι το ζήτημα της υποστήριξης της κοινωνικής ομάδας των Ρομά είναι πολύ σημαντικό να έχει συνέχεια, ποιες δράσεις και με ποιόν προγραμματισμό προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ;

3) Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να διευκολύνει την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων και δράσεων ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες;

4) Ποιος είναι ο γενικότερος και ειδικότερος προγραμματισμός του Υπουργείου για το σχεδιασμό και την προκήρυξη πράξεων και προγραμμάτων εντός του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020);

Ο ερώτων Βουλευτής:
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

17 Μαρτίου 2015