2 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για τα προβλήματα συνυπηρέτησης συζευγμένων ζευγαριών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που εξακολουθούν να διέπουν το καθεστώς που καθορίζει τις συνυπηρετήσεις των συζευγμένων ζευγαριών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις προθέσεις του Υπουργού για επίλυση του θέματος κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού κ. Σπ. Δανέλλης και Γρ. Ψαριανός προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένο.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι παρότι η συνυπηρέτηση των συζευγμένων ζευγαριών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις διέπεται από συγκεκριμένο νομικό καθεστώς εντούτοις, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση και δυσχέρεια στον οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της ελλιπής Υπουργικής Απόφασης σε όρους και προϋπόθεσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένο.

Θέμα: «Προβλήματα συνυπηρέτησης συζευγμένων ζευγαριών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Προβλήματα εξακολουθούν να διέπουν το καθεστώς που καθορίζει τις συνυπηρετήσεις των συζευγμένων ζευγαριών, που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), παρότι ο νομοθέτης έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα αρχικό, αναγκαίο πλαίσιο στήριξής τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, ορισμένες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις, τόσο του Ν. 3883/2010, όσο και της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) Φ. 411/253437/Σ.2358/1.7.2013, που αφορούν το καθεστώς συνυπηρετήσεων φαίνονται να χρήζουν βελτιώσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσχέρειες στον οικογενειακό προγραμματισμό των εν λόγω ζευγαριών.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του στρατεύματος, όταν αυτές εξετάζουν αιτήματα συνυπηρέτησης, έτσι ώστε να μην εξαναγκάζονται τα ζευγάρια αυτά να διατηρούν επί μακρόν δύο ξεχωριστές οικίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την, ήδη επιβαρυμένη λόγω της κρίσης, οικονομική τους κατάσταση.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι από μόνη της η πρόβλεψη για συνυπηρέτηση των συζευγμένων ζευγαριών των Ε.Δ. στην ίδια ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, μπορεί να καταστεί κενό γράμμα αν δεν τεθεί παράλληλα και κάποιο χιλιομετρικό όριο μεταξύ των μονάδων συνυπηρέτησης (π.χ. 20 ή 30 χιλιομέτρων), προκειμένου οι καθημερινές μετακινήσεις των στελεχών αυτών να είναι εφικτές, τόσο οικονομικά, όσο και από άποψη χρόνου.

Επειδή από τα ως άνω γίνεται φανερό ότι απαιτείται βελτίωση των όρων, των προϋποθέσεων και των λεπτομερειών που αφορούν το καθεστώς των συνυπηρετήσεων, προκειμένου η υλοποίηση τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ή την Κύπρο, να πραγματοποιείται προς όφελος των συγκεκριμένων στελεχών του στρατεύματος.

Επειδή χρέος του αρμόδιου Υπουργού είναι να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα, τις δυσχέρειες και την αναστάτωση που πολλές φορές δημιουργούνται στον οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών των Ε.Δ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν προτίθεται να καθορίσει άμεσα κοινή ημερομηνία εκτέλεσης των μεταθέσεων των συζευγμένων στελεχών των Ε.Δ. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, τροποποιώντας το Ν.3883/2010 και την Υ.Α. Φ.411/253437/Σ.2358/1.7.2013;

2. Αν προτίθεται να τροποποιήσει τις προβλέψεις που αφορούν τη συνυπηρέτηση των ζευγαριών των Ε.Δ. εντός της ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας, επιβάλλοντας χιλιομετρικό όριο όχι άνω των 20 – 30 χλμ;

3. Αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε προσθήκη πρόβλεψης, σύμφωνα με την οποία ο κατώτερος ή νεότερος σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντας σύζυγος να ακολουθεί στη συνυπηρέτηση-μετάθεση τον ανώτερο ή αρχαιότερο σε βαθμό σύζυγο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β΄Αθήνας