8 Οκτωβρίου, 2015

Ερωτηματικά εγείρει η απαγόρευση διέλευσης σκαφών γύρω από τη νήσο Σκορπιός

Απαντήσεις σχετικά με τις δύο αποφάσεις του Λιμεναρχείου Λευκάδας ζητούν από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου).

Οι δύο αποφάσεις του Λιμεναρχείου Λευκάδας απαγορεύουν τη διέλευση σκαφών από την ανοικτή θάλασσα μεταξύ των νήσων Σκορπιός και Σκορπίδι, που ανήκουν στην οικογένεια γνωστού Ρώσου επιχειρηματία.

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση, με τις παραπάνω αποφάσεις ουσιαστικά χορηγείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και απόλαυσης της ανοικτής θάλασσας που βρίσκεται μεταξύ των δύο νησιών στους ιδιοκτήτες του Σκορπιού για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, κάτι που, φυσικά, δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ρωτούν λοιπόν τον Υπουργό ποιοι είναι οι ειδικοί λόγοι που επιτάσσουν την επιβολή απαγόρευσης διέλευσης όλων των πλωτών μέσων στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και αν ανήκει στην αρμοδιότητα των λιμενικών αρχών η επιβολή απαγόρευσης διέλευσης από την θάλασσα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων και σε ποιες διατάξεις ερείδεται αυτή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική;

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση διέλευσης σκαφών γύρω από τη νήσο Σκορπιό

Ερωτηματικά προκαλούν οι αποφάσεις του Λιμεναρχείου Λευκάδας οι οποίες απαγορεύουν τη διέλευση σκαφών από την ανοικτή θάλασσα μεταξύ των νήσων Σκορπιός και Σκορπίδι, που ανήκουν στην οικογένεια γνωστού ρώσου επιχειρηματία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας protothema.gr της 5ης/10/2015, το Λιμεναρχείο Λευκάδας έχει απαγορεύσει τη διέλευση “κάθε επαγγελματικού και ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιός και Σκορπίδι, τόσο από τη δυτική, όσο και από την ανατολική είσοδο του θαλασσίου διαύλου”.

Με την πρώτη απόφαση, η ως άνω απαγόρευση ίσχυε για όλες τις ώρες της ημέρας και για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους [Α.Φ.: 511.4/2015 & Α.Σ.: 2625/28-05-2015 Απόφαση Λιμενάρχη Λευκάδος (ΑΔΑ:6Ι7Α465ΦΘΘ-Ο8Λ)] ενώ, με νεότερη απόφαση, περιορίζεται σε 8 μήνες, από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο [Αριθμός Πρωτ: 2132.18/3967/08-09-2015 Απόφαση Λιμενάρχη Λευκάδος (ΑΔΑ:7Υ4Χ465ΦΘΘ-Κ61)]. Τυχόν παραβίαση των ως άνω αποφάσεων επισύρει πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το ως άνω δημοσίευμα, οι αποφάσεις ελήφθησαν κατόπιν αιτήματος της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δύο νησιά για λόγους ασφαλείας για το διάστημα που η οικογένεια του επιχειρηματία βρίσκεται στο νησί και δεν αφορούν τους ψαράδες.

Βέβαια, στο ίδιο το κείμενο των αποφάσεων δεν αναφέρεται καμία εξαίρεση. Μάλιστα, τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Λευκάδας που επικαλούνται οι δύο αποφάσεις, αφορούν στην απαγόρευση αγκυροβολίας κοντά σε υποβρύχια καλώδια (άρ. 10 παρ. 2), την απαγόρευση λήψεως θαλασσίων λουτρών (άρ. 220) αλλά και την απαγόρευση αλιείας (άρ. 231) και όχι στην απαγόρευση διέλευσης.

Ουσιαστικά, με τις παραπάνω αποφάσεις χορηγείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και απόλαυσης της ανοικτής θάλασσας που βρίσκεται μεταξύ των δύο νησιών στους ιδιοκτήτες του Σκορπιού για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, κάτι που, φυσικά, δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

α) Το Υπουργείο σας βρίσκεται σε γνώση των όσων αναφέρονται στο πιο πάνω δημοσίευμα;

β) Ποιοι είναι οι ειδικοί λόγοι που επιτάσσουν την επιβολή απαγόρευσης διέλευσης όλων των πλωτών μέσων στη συγκεκριμένη περίπτωση; Ανήκει στην αρμοδιότητα των λιμενικών αρχών η επιβολή απαγόρευσης διέλευσης από την θάλασσα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων και σε ποιες διατάξεις ερείδεται αυτή;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου