Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
-Παύλος Σιλβιστόπουλος
-Νικόλαος Τσοκανάς
-Βασίλης Χαρόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη
-Νίκος Κανελλόπουλος
-Μενέλαος Κόκκαλης
-Λένα Χατζηθεοδώρου

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας εδώ.