28 Απριλίου, 2015

Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τις εκκρεμότητες του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας με το ΠΟΤΑΜΙ, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, σχετικά με τις εκκρεμότητες του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας με το ΠΟΤΑΜΙ, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, σχετικά με τις εκκρεμότητες του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκε ως ΝΠΔΔ μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1 παρ. 6 και 2 παρ. 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14-02-2012). Με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013) ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ανέλαβε, δηλαδή, την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, δίχως όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία διοικητικής δομής μέσα στον ΟΑΕΔ (κυρίως στην περιφέρεια), αλλά ως ένα πρόσθετο αντικείμενο στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν καμία σχέση με τις εργασίες του καταργηθέντος οργανισμού.

Οι εκκρεμότητες του πρώην ΟΕΚ παραμένουν πολλές και το φορτίο που ανέλαβε ο ΟΑΕΔ βαρύ. Μεταξύ άλλων, η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων σε 165 οικισμούς (14.751 κατοικίες), η ρύθμιση των δανείων για τους δικαιούχους του ΟΕΚ, η ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εξασφάλισης όλων των εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΕΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου και τα άκτιστα οικόπεδα είτε αγορασμένα από τον ΟΕΚ είτε παραχωρηθέντα στον ΟΕΚ από Δήμους ή φορείς του Δημοσίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έκανε λόγο για επανασύσταση των καταργηθέντων οργανισμών. Μάλιστα, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, δήλωσε «θα επανασυστήσουμε και θα διευρύνουμε το ρόλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε Οργανισμό Κοινωνικής Κατοικίας». Έκτοτε, όμως, το Υπουργείο τηρεί σιγήν ιχθύος. Το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά: Σκοπεύετε να επανιδρύσετε τον ΟΕΚ σε ενιαίο φορέα ανεξάρτητο από τον ΟΑΕΔ; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων; Και εάν ναι, ποιο είναι αυτό;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εκκρεμότητες καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)».

Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν ως ΝΠΔΔ μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1 παρ. 6 και 2 παρ. 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14-02-2012). Με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013) ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ανέλαβε, δηλαδή, την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, δίχως όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία διοικητικής δομής μέσα στον ΟΑΕΔ (κυρίως στην περιφέρεια), αλλά ως ένα πρόσθετο αντικείμενο στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν καμία σχέση με τις εργασίες του καταργηθέντος οργανισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έκανε λόγο για επανασύσταση των καταργηθέντων οργανισμών. Μάλιστα, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, δήλωσε «θα επανασυστήσουμε και θα διευρύνουμε το ρόλο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε Οργανισμό Κοινωνικής Κατοικίας». Έκτοτε, όμως, το Υπουργείο τηρεί σιγήν ιχθύος, ενώ οι εκκρεμότητες του πρώην ΟΕΚ παραμένουν πολλές. Μεταξύ άλλων:

Α) Η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων σε 165 οικισμούς (14.751 κατοικίες).

Β) Η ρύθμιση των δανείων για τους δικαιούχους του ΟΕΚ.

Γ) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εξασφάλισης όλων των εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΕΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου.

Δ) Τα άκτιστα οικόπεδα είτε αγορασμένα από τον ΟΕΚ είτε παραχωρηθέντα στον ΟΕΚ από Δήμους ή φορείς του Δημοσίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύετε να επανιδρύσετε τους ΟΕΚ/ΟΕΕ σε ενιαίο φορέα ανεξάρτητο από τον ΟΑΕΔ; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων; Και εάν ναι, ποιο είναι αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

28 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης