20 Απριλίου, 2015

Επίκαιρη ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων των Νοσοκομείων

Επίκαιρη ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων των Νοσοκομείων κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας – Λάρισας, προς τον Υπουργό Υγείας, μετά την από 16/04/2015 έγγραφη εντολή του Υπουργού (αριθμός πρωτοκόλλου Οικ. 2589) να παραιτηθούν οι διοικητές, οι αναπληρωτές διοικητές και τα διορισμένα από τον Υπουργό Υγείας μέλη των Δ.Σ. όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μέχρι τις 30 Απριλίου.

Επίκαιρη ερώτηση για την επιλογή των Διοικήσεων των Νοσοκομείων κατέθεσε ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας – Λάρισας, προς τον Υπουργό Υγείας, μετά την από 16/04/2015 έγγραφη εντολή του Υπουργού (αριθμός πρωτοκόλλου Οικ. 2589) να παραιτηθούν οι διοικητές, οι αναπληρωτές διοικητές και τα διορισμένα από τον Υπουργό Υγείας μέλη των Δ.Σ. όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μέχρι τις 30 Απριλίου.

Ενώ το ΕΣΥ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η συγκυβέρνηση έσπευσε να σεβαστεί την μακροχρόνια παράδοση του κομματισμού και της πελατοκρατίας. Διαχρονικά, κομματικοί φίλοι και αποτυχόντες πολιτευτές αναλάμβαναν τις τύχες των νοσοκομείων, πολλές φορές χωρίς την παραμικρή διοικητική εμπειρία. Αντιθέτως, σε όλο τον κόσμο οι επιλογές στελεχών αυτού του επιπέδου προκηρύσσονται με βάση συγκεκριμένα προσοντολόγια και φυσικά εξελίσσονται με διαφάνεια σε όλα τα στάδια.

O Υπουργός Υγείας με έγγραφη εντολή «ξηλώνει» τις Διοικήσεις όλων των Νοσοκομείων. Να σημειωθεί ότι τόσο ο Ν.3329/2005 όσο και ο Ν. 4052/2012 είναι ασαφείς τόσο στο θέμα των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 ορίζεται ότι η θητεία τους είναι τριετής και μπορούν να παυθούν αζημίως, μόνο, εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης, τους κρίνει δυσμενώς στις ετήσιες εκθέσεις προόδου τους και εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων όλων των υποψηφίων και ποτέ οι αποτυχόντες δεν ενημερώνονται για τα βιογραφικά των συνυποψηφίων τους και τα κριτήρια επιλογής. Δεν προβλέπεται, επίσης, διαδικασία ένστασης ή προσβολής της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4052/2012, η οποία γίνεται προς τον Υπουργό, αλλά δεν ανακοινώνεται.

Το Ποτάμι πιστεύει πως η ανάληψη θέσεων ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό πρέπει να γίνεται με προκήρυξη βάσει προσόντων και ανοικτές, διαφανείς διαδικασίες επιλογής. Πιστεύει πως ο κρατικός μηχανισμός έχει ανάγκη από εξειδικευμένα στελέχη με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο τους και όχι κομματικά ένσημα και προϋπηρεσία. Επειδή στην από 06/03/2015 ερώτηση (αρ.πρωτ. 550) που καταθέσαμε ζητώντας από τον Υπουργό να αποσαφηνίσει τα κριτήρια της επιλογής των διοικητών των Υ.ΠΕ. και τις προθέσεις του για τις διοικήσεις των νοσοκομείων, δεν λάβαμε απάντηση, επαναφέρουμε το θέμα και ρωτάμε: Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την επιλογή των Διοικητών των Νοσοκομείων; Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή; Σκοπεύει η ηγεσία του Υπουργείου να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νέο νόμο με διαφανείς αξιοκρατικές διαδικασίες που να διασφαλίζει την πρόσληψη ικανών διοικητών και να μη διαιωνίζει τις παλιές κομματικές πρακτικές;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Η επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων».

Η Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων αποτελεί εξειδικευμένη και πολύπλοκη διαδικασία. Σε όλο τον κόσμο η ευθύνη ανατίθεται σε στελέχη με ανάλογες σπουδές και εμπειρία. Σχεδόν παντού η επιλογή των προσώπων δεν σχετίζεται με πολιτικά κριτήρια. Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου οι διοικητικές θέσεις των νοσοκομείων αποτελούν κατά μακρά παράδοση «λάφυρο» του κυβερνώντος κόμματος.

Σε επίπεδο Διοίκησης Νοσοκομειακών Μονάδων τόσο ο Ν.3329/2005 όσο και ο Ν. 4052/2012 είναι ασαφείς τόσο στο θέμα των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών. Δεν προβλέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων όλων των υποψηφίων και ποτέ οι αποτυχόντες δεν ενημερώνονται για τα βιογραφικά των συνυποψηφίων τους και τα κριτήρια επιλογής. Δεν προβλέπεται, επίσης, διαδικασία ένστασης ή προσβολής της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4052/2012, η οποία γίνεται μονό προς τον Υπουργό, αλλά δεν ανακοινώνεται.

Ο Υπουργός Υγείας φέρεται, από τις πρώτες μέρες της συγκυβέρνησης, να ζήτησε προφορικά τις παραιτήσεις όλων των Διοικητών και Υποδιοικητών των νοσοκομείων. Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι Διοικητές των νοσοκομείων θα παραμείνουν στις θέσεις τους, έως ότου αξιολογηθούν, και στη συνέχεια κατά περίπτωση θα αντικατασταθούν. Στις 16/04/2015 με έγγραφη εντολή του Υπουργού Υγείας (αριθμός πρωτοκόλλου Οικ. 2589) ζητήθηκε η παραίτηση των διοικητών, των αναπληρωτών διοικητών και των διορισμένων από τον Υπουργό Υγείας μελών των Δ.Σ. όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας μέχρι τις 30 Απριλίου.

Επειδή η απαίτηση για παραιτήσεις ενέχει τον κίνδυνο επιδίκασης παχυλών αποζημιώσεων στους απομακρυνόμενους διοικητές, όπως συχνά συνέβη στο παρελθόν.

Επειδή η κομματοκρατία γεννά διαφθορά και επιτείνει το χάος του ήδη βαρύτατα πληγωμένου ΕΣΥ.
Επειδή ανάλογη αδιαφανής διαδικασία ακολουθήθηκε και για την επιλογή των νέων Διοικήσεων Υ.ΠΕ.
Επειδή στην από 06/03/2015 ερώτησή μου με αρ. πρωτ. 550 και θέμα «Η επιλογή των Διοικήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων και Υγειονομικών Περιφερειών» δεν έλαβα απάντηση.

Ερωτάστε κ. Υπουργέ:
1. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε για την επιλογή των Διοικητών των Νοσοκομείων; Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή;
2. Σκοπεύετε να φέρετε άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νέο νόμο με διαφανείς αξιοκρατικές διαδικασίες που να διασφαλίζει την πρόσληψη ικανών διοικητών και να μη διαιωνίζει τις παλιές κομματικές πρακτικές;

20 Απριλίου 2015

διαβάστε επίσης