8 Ιουνίου, 2015

Ενημέρωση για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλία

Επτά Θεσσαλοί βουλευτές ζητούν την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία.

Επτά Θεσσαλοί βουλευτές ζητούν την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία. Πρόκειται για:

α) Έργα επανασύστασης της λίμνης Κάρλα

β) Διαχείριση Υδάτινου Δυναμικού Θεσσαλίας

γ) Σιδηροδρομικό Δίκτυο Θεσσαλίας

δ) Αυτοκινητόδρομος Ε65

ε) Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Αθηνών- Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ)

στ) Διαπεριφερειακές και Ενδοπεριφερειακές οδικές συνδέσεις

Είναι μια πρωτοβουλία του κ. Μπαργιώτα στην οποία ανταποκρίθηκαν οι συνυπογράφοντες, καθώς πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας, που η ολοκλήρωσή τους θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή.

Scan_20150608_124407

8 Ιουνίου 2015

διαβάστε επίσης