28 Σεπτεμβρίου, 2014

Ένας μεγάλος στόχος περιβαλλοντικής πολιτικής

Αύριο έχουμε φθινοπωρινή ισημερία, ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας. Είναι περίπου βέβαιο ότι σε 100 χρόνια οι απόγονοί μας θα παρατηρούν το ίδιο φαινόμενο την ίδια ημερομηνία.

Δυστυχώς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι σε 100 χρόνια θα υπάρχει στην Αθήνα το ίδιο ευχάριστο κλίμα με σήμερα. Αντίθετα τώρα ξέρουμε, το θεωρούν σχεδόν βέβαιο περισσότεροι από το 90% των ειδικών επιστημόνων του πλανήτη, ότι τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε κλιματική αλλαγή και ότι αυτή θα είναι ανθρωπογενής
Η κλιματική αλλαγή δεν είναι το μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά σήμερα είναι το μεγαλύτερο. Επιπλέον, συνδέεται με τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, π.χ. με την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τα δάση, τις χωματερές, τη δόμηση και τους ανοικτούς χώρους στις πόλεις
Ο μεγάλος στόχος είναι να πάψει η περιβαλλοντική πολιτική να διέπεται από αρνητισμό προς τις ανθρώπινες δραστηριότητες, να διαφυλάξει το περιβάλλον χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη τεχνολογία. Η κλιματική αλλαγή είναι κατ’ εξοχήν τομέας όπου η περιβαλλοντική προστασία χρειάζεται περισσότερη αλλά και καλύτερη οικονομική ανάπτυξη
Το κλίμα δεν αλλάζει πολύ και αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο ποιότητας ζωής και οικονομικής δραστηριότητας των ανθρώπων
Για την Ελλάδα το κλίμα είναι ευαίσθητος φυσικός πόρος, με μεγάλη αξία για την οικονομία και την ποιότητα ζωής
Μια έστω και μικρή αλλαγή του κλιματικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της χώρας τις επόμενες δεκαετίες θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες, στον τουρισμό και όχι μόνο
Ας φανταστούμε πόσο αρνητική θα ήταν για τη ζωή μας και την οικονομία η μόνιμη κατάκλυση των παραλιών μας από θάλασσα υψηλότερη κατά 50 cm ή μια μεταβολή του καθεστώτος των μελτεμιών που θα υποβάθμιζε καθοριστικά τη ζωή στο Αιγαίο
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, με πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης για μελέτες και έργα αντιμετώπισης
Η χώρα μας έχει υποχρέωση να λάβει τα μέτρα πρόληψης που της αναλογούν ως μέλος της Ε.Ε. Παράλληλα, έχει συμφέρον να ενισχύσει το διεθνή αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ώστε να προστατευθεί από τις μελλοντικές καταστροφικές απειλές
Πρωταρχικό μέτρο πρόληψης της κλιματικής αλλαγής είναι η μετάβαση κατά τις επόμενες δεκαετίες σε μια σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία με ΑΠΕ, κυρίως αιολικά πάρκα, χερσαία, παράκτια και υπεράκτια, με τεχνολογίες εξοικονόμησης, με ανακύκλωση αποβλήτων, με ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, με παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρισμού χωρίς εκπομπές ανθρακούχων αερίων
Στην Ελλάδα, η διασύνδεση των νησιών και ιδίως η κατασκευή κοινού ηλεκτρικού δικτύου με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί αυτή τη μετάβαση, διασφαλίζοντας παράλληλα την άρρηκτη ενότητα με την Ευρώπη, αλλά και την εθνική ακεραιότητα
Οι πολιτικές ηγεσίες ας περάσουν από την άγονη ρητορεία σε κατάλληλη τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, όταν περιορίζεται στον τίτλο ενός υπουργείου: «Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» είναι ανεπαρκής και παραπλανητική.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η συμπαραγωγή (Combined Heat and Power: CHP) είναι προτεραιότητες και προσφέρουν μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές στη χώρα
Υδροηλεκτρικά αντλησιοταμίευσης, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία, κυματογεννήτριες, ηλιοθερμικά είναι προτεραιότητα κατά τόπους
Η ανάγκη μείωσης εκπομπών μεθανίου επιβάλλει την κατάργηση των χωματερών και τον σταδιακό περιορισμό των χώρων υγειονομικής ταφής, επομένως την υποχρέωση ανακύκλωσης αποβλήτων σε μεγάλη κλίμακα
Η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και οι αναδασώσεις αποτελούν προτεραιότητα για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής
Η βελτίωση του μικροκλίματος των πόλεων με ανοιχτούς πράσινους χώρους και πεζοδρομήσεις μειώνει τις τοπικές συνέπειες από την κλιματική αλλαγή
Ο περιορισμός των αυθαίρετων κατασκευών και ο έγκαιρος χωρικός σχεδιασμός στις ακτές μειώνει τους τοπικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή

 

Σχετικά