1 Ιουλίου, 2016

Εν κρυπτώ η αλλαγή του νομικού και θεσμικού πλαισίου του ΚΕΕΛΠΝΟ

Το θέμα αναδεικνύει με ερώτηση & ΑΚΕ προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ εξήγγειλε δημόσια –και επιβεβαιώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- την πρόθεση αλλαγής του νομικού και θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού, παρέχοντας παράλληλα τη διαβεβαίωση για την εγγύηση των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ενώ έχει ήδη συσταθεί σχετική Επιτροπή, η οποία έχει επιφορτιστεί με την κατάθεση προτάσεων, το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ.) καταγγέλλει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση. Μάλιστα, έχει καταθέσει μέσω υπηρεσιακής αλληλογραφίας προς τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ επίσημα αιτήματα ενημέρωσης, στα οποία δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Η διαβούλευση με τους εργαζόμενους είναι εκ των ων ουκ άνευ, όταν πρόκειται για αλλαγές μείζονος κλίμακας. Για το λόγο αυτό, το Ποτάμι ρωτά ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής, ποια τα κριτήρια στελέχωσης και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της. Επίσης, το λόγο για τον οποίο δεν εκλήθη το Σωματείο των Εργαζομένων να συμμετάσχει και αν θα κατοχυρωθεί άμεσα η εκπροσώπηση του Σωματείου με τη λήψη απόφασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ., αν τηρούνται πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Τέλος, ζητά να κοινοποιηθούν τόσο η απόφαση του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής όσο και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά τυχόν συνεδριάσεων έως σήμερα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Εν κρυπτώ η αλλαγή του νομικού και θεσμικού πλαισίου του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Κύριε Υπουργέ,

πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ εξήγγειλε δημόσια –και επιβεβαιώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- την πρόθεση αλλαγής του νομικού και θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού, παρέχοντας παράλληλα τη διαβεβαίωση για την εγγύηση των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ενώ έχει ήδη συσταθεί σχετική Επιτροπή, η οποία έχει επιφορτιστεί με την κατάθεση προτάσεων, το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ.) καταγγέλλει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση. Μάλιστα, έχει καταθέσει μέσω υπηρεσιακής αλληλογραφίας προς τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ επίσημα αιτήματα ενημέρωσης, στα οποία δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Ειδικότερα, πρόκειται –μεταξύ άλλων- για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10009/2-6-2016 έγγραφο του Σωματείου με το οποίο ζητά ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής και για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10216/07-06-2016 έγγραφο του Σωματείου που αφορά στην μη συμμετοχή των Εργαζομένων στην συσταθείσα ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή.

Επειδή η διαβούλευση με τους εργαζόμενους είναι εκ των ων ουκ άνευ, όταν πρόκειται για αλλαγές μείζονος κλίμακας,

Επειδή παρά τη σωρεία οικονομικών εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις τακτικές τους αποδοχές αλλά και την δεδουλευμένη εργασία τους, οι εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής για την επεξεργασία του νέου θεσμικού και νομικού πλαισίου του Οργανισμού, ποια τα κριτήρια στελέχωσης και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της;

2) Για ποιο λόγο δεν εκλήθη το Σωματείο των Εργαζομένων να συμμετάσχει; Θα κατοχυρωθεί άμεσα η εκπροσώπηση του Σωματείου με τη λήψη απόφασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ;

3) Τηρούνται πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής;

Παρακαλώ, όπως κοινοποιηθούν τα κάτωθι:

1) Την απόφαση του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής αρμόδιας για την επεξεργασία του νέου θεσμικού και νομικού πλαισίου του Οργανισμού.

2) Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά τυχόν συνεδριάσεων έως σήμερα.

Ο ερωτών & αιτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

Σχετικά