12 Σεπτεμβρίου, 2015

Εμείς Μπορούμε: Ντίνα Σπυροπούλου

Η μεταρρυθμίστρια της γεωργικής παραγωγής, επισημαίνει πως η ποιότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι το Α και Ω της γεωργίας που θέλουμε, ώστε να μπορέσει η χώρα να προωθηθεί στις αγορές παγκοσμίως ως χώρα παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.