21 Ιουνίου, 2014

Ελευθερία στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Ελευθερία στους αυτοαπασχολούμενους να επιλέγουν τον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ασφάλισής τους. Αν επιλέξουν δημόσιο φορέα, το κόστος ασφάλισης να μην υπερβαίνει το 15% των εισοδημάτων τους, ανεξαρτήτως ποσού.

Γιάννης Λαχανάς

διαβάστε επίσης