22 Οκτωβρίου, 2015

Ελάχιστη προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5GHz

Υποβολή ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την ελάχιστη προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5GHz.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη νέα δημοπρασία του Ελληνικού Δημοσίου για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz.

Στο τέλος του 2015 λήγουν οι δεκαπενταετείς άδειες που είχαν χορηγηθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από το Ελληνικό Δημόσιο για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz. Λόγω αυτού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κάλεσε σε διαβούλευση ως τη 12η Οκτωβρίου 2015 τους φορείς της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο κείμενο της πρόσκλησης σε διαβούλευση που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ αναφέρεται ως ενδεικτικό εύρος ελάχιστης τιμής για την έναρξη της δημοπράτησης των αδειών τα 289.000 – 419.000 ευρώ.

Στην αντίστοιχη διαδικασία αδειών του 2000 η τιμή εκκίνησης ήταν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά από όλες τις άδειες το Ελληνικό Δημόσιο είχε εισπράξει το ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζει θέματα μείωσης παγίων επενδύσεων λόγω έντονου ανταγωνισμού τιμών. Στην ευρωπαϊκή αγορά η κερδοφορία των εταιριών του κλάδου είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση με 15 χρόνια πριν. Συνεπώς, μια μείωση στις προσφερόμενες τιμές είναι λογική και δικαιολογημένη. Από την άλλη, η απόκλιση μεταξύ τιμής εκκίνησης του 2000 και ενδεικτικών τιμών εκκίνησης το 2015 δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

Επιπροσθέτως, σε διαφορετικά κείμενα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους θεσμούς που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 αναφέρονται διαφορετικά αναμενόμενα δημόσια έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες. Προβλέψεις εσόδων που απέχουν πάρα πολύ από τις ενδεικτικές ελάχιστες τιμές. Πιο συγκεκριμένα, σε πίνακα εσόδων των προτεινόμενων ιδιωτικοποιήσεων εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους εταίρους τον Μάιο του 2015 αναφέρεται πως το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά από τις εν λόγω άδειες 31 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το 2015, 23 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 22 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Ένα μήνα αργότερα στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν – Κλοντ Γιουνκέρ η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρει ότι αναμένει έσοδα της τάξεως των 350 εκατομμυρίων ευρώ από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες το 2016. Οι αποκλίσεις στα αναμενόμενα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών αδειών που έχουν παρουσιαστεί είναι άλλο ένα δείγμα του εγκληματικού ερασιτεχνισμού αυτής της Κυβέρνησης, που δυστυχώς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε με πρόσθετα μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Ελάχιστη προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5GHz»

Στο τέλος του 2015 λήγουν οι δεκαπενταετείς άδειες που είχαν χορηγηθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από το Ελληνικό Δημόσιο για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz. Λόγω αυτού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του Ν.4070/2012 κάλεσε σε διαβούλευση ως τη 12η Οκτωβρίου 2015 τους φορείς της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz.

Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο κείμενο της πρόσκλησης σε διαβούλευση, που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ στο κεφάλαιο 9 με τίτλο «Τιμή Εκκίνησης», και όπου κρίνεται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας της δημοπρασίας, η διερεύνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης μίας ελάχιστης τιμής εκκίνησης και ο καθορισμός του επιπέδου αυτής, αναφέρεται πως στις χώρες όπου χρησιμοποιήθηκε η τιμή εκκίνησης για κάθε φασματικό τμήμα εύρους 2x28 MHz αυτή κυμαινόταν μεταξύ των 289.000 € και 419.000 €. Θεωρεί λοιπόν εύλογη τιμή εκκίνησης αυτό το εύρος ποσού.

Στην αντίστοιχη διαδικασία αδειών του 2000 η τιμή εκκίνησης ήταν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά από όλες τις άδειες το Ελληνικό Δημόσιο είχε εισπράξει το ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή σε διαφορετικά κείμενα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους θεσμούς που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2015, αναφέρονται διαφορετικά αναμενόμενα δημόσια έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες. Πιο συγκεκριμένα σε πίνακα εσόδων των προτεινόμενων ιδιωτικοποιήσεων εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους εταίρους τον Μάϊο του 2015 αναφέρεται πως το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά από τις εν λόγω άδειες 31 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το 2015, 23 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 22 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Ένα μήνα αργότερα στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν – Κλοντ Γιουνκέρ η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρει ότι αναμένει έσοδα της τάξεως των 350 εκατομμυρίων ευρώ από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες το 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν 4 πάροχοι, η προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δίνει μέγιστο έσοδο για το Δημόσιο 1,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο διαφέρει σημαντικά και από το σύνολο των 76 εκατομμυρίων ευρώ της επιστολής προτάσεων του Μάη του 2015 και από τα 350 εκατομμύρια της επιστολής προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης το ποσό αυτό διαφέρει σημαντικά και από το συνολικό κατώτατο έσοδο των 11 εκατομμυρίων ευρώ της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού του 2000 και από τα συνολικά πραγματοποιηθέντα έσοδα των 44 εκατομμυρίων ευρώ του εν λόγω διαγωνισμού.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων:

1. Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz;

2. Ποιο χρηματικό ποσό θεωρεί η Κυβέρνηση εύλογο ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας;

3. Με ποιο σκεπτικό δικαιολογούνται οι τόσο μεγάλες αποκλίσεις των εκτιμώμενων εσόδων του Δημοσίου από τη δημοπράτηση των αδειών των συγκεκριμένων συχνοτήτων;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας