22 Οκτωβρίου, 2015

Συνεχίζεται η επιβαρυντική για το περιβάλλον λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Ερώτηση για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, αλλά και της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Λαγκαδά και της Ασσήρου από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου.

Η βουλευτής αναφέρεται σε δύο πρόσφατα ανησυχητικά περιστατικά. Συγκεκριμένα στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας νεκρών ψαριών στο χείμαρρο Μπογδάνα το καλοκαίρι, η οποία, σύμφωνα με αναλύσεις που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης, οφείλεται στο υψηλό οργανικό ρυπαντικό φορτίο που εκρέει από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, καθώς και στη διαπίστωση στις 11 και 12 Οκτωβρίου της παρουσίας έντονου, αφρού στο Μπογδάνα, ενώ τα νερά του χειμάρρου από το ΧΥΤΑ ανέδιδαν έντονη δυσοσμία και είχαν μαύρο χρώμα. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιτόπου έδειξαν υψηλές τιμές αγωγιμότητας και pH.

Η βουλευτής ρωτά ποια μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του Μπογδάνα και μέσω αυτού της λίμνης Κορώνειας από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ και η εκπόνηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται η επιβαρυντική για το περιβάλλον λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης συνεχίζει την επιβαρυντική για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λειτουργία του, όπως μαρτυρούν δύο πρόσφατα ανησυχητικά περιστατικά:

- Στις 13 Ιουνίου 2015, σε αυτοψία που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης στο χείμαρρο Μπογδάνα, εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα νεκρών ψαριών που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι διαφορετικά είδη.

Από τις τοξικολογικές αναλύσεις που έγιναν στη σάρκα νεκρών ψαριών και στο νερό δεν προέκυψε η ύπαρξη οργανικών δηλητηρίων ή/και φαρμάκων. Ωστόσο, οι τιμές ΒΟD και COD που μετρήθηκαν στα δείγματα νερού από τον Μπογδάνα ήταν οριακές ή και υπερέβαιναν κατά 3 τάξεις μεγέθους τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για διάθεση αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες.

Κατά πολύ υψηλότερες υπερβάσεις των ίδιων παραμέτρων, καθώς και της αγωγιμότητας και των συγκεντρώσεων ολικού αζώτου έως και 70 φορές του ανώτερου επιτρεπτού, καταγράφηκαν στα δείγματα αποβλήτων που πάρθηκαν από το ρέμα που δέχεται τα απόβλητα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Φορέα στις 20 Οκτωβρίου 2015 «τα παραπάνω συνηγορούν στην εκτίμηση ότι το περιστατικό της μαζικής θανής των ψαριών που καταγράφηκε κατά μήκος του ποταμού Μπογδάνα οφείλεται στο υψηλό οργανικό ρυπαντικό φορτίο που εκρέει από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο και τη σχετικά μικρή ροή και ποσότητα των υδάτων του ποταμού. Λόγω του γεγονότος ότι τα φαινόμενα ρύπανσης των νερών του Μπογδάνα σημειώνονται τακτικά, επισημαίνεται ο κίνδυνος συνεχούς επιβάρυνσης, όχι μόνο της λίμνης Κορώνειας, η οποία βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά και του ίδιου του υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη που διαρρέεται από τον Μπογδάνα».

- Όλως προσφάτως, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν από τον περιβαλλοντικό σύλλογο Ασσήρου «Φίλοι της Γης», που δείχνουν λευκά αφρίζοντα ύδατα να ρέουν στο χείμαρρο στο σημείο της γέφυρας Λαγκαδά – Ασσήρου. Σε αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης την επόμενη ημέρα διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά η παρουσία έντονου αφρού, ενώ τα νερά του χειμάρρου από το ΧΥΤΑ ανέδιδαν έντονη δυσοσμία και είχαν μαύρο χρώμα. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιτόπου έδειξαν υψηλές τιμές αγωγιμότητας (3860 μs/cm) και pH (8,24), ενώ στο ανάντη τμήμα του Μπογδάνα οι αντίστοιχες τιμές ήταν 475 μs/cm και 7,99.

Όπως γνωρίζετε, ο χείμαρρος Μπογδάνας, στον οποίο υπάρχει συνεχιζόμενη εκροή διασταλαζόντων από το πρανές του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αποτελεί βασικό τροφοδότη με νερό της λίμνης Κορώνειας.

Παρά τη σωρεία προστίμων από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την καταδίκη της χώρας μας για την υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής γύρω από την Κορώνεια, παρά τις δεσμεύσεις και της τωρινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν επίσκεψης του κ. Τσιρώνη στις αρχές Μαρτίου στην περιοχή, δεν έχουν προχωρήσει οι αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κακής κατάστασης του ΧΥΤΑ και των συνεπειών της στους κατοίκους της περιοχής, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω περιστατικά.

Το Ποτάμι, ήδη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, είχε επισημάνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής λόγω του ΧΥΤΑ και την ανάγκη για λήψη αποφασιστικών μέτρων διαχείρισης από την πολιτεία, χωρίς βέβαια να εισακουστεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του Μπογδάνα και μέσω αυτού της λίμνης Κορώνειας από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης;

2) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης;

3) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Σχετικά