31 Αυγούστου, 2016

Εκποδών και πάλι η αξιοκρατία σε πέντε προκηρύξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ

Το έχουμε πει πολλές φορές. Η αριστεία δεν αρέσει στην πρώτη φορά αριστερά και την «χτυπάει» όπου και όποτε μπορεί. Εντός Αυγούστου το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε πέντε προκηρύξεις για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» και διάρκεια οκτώ μήνες για τους επαγγελματίες υγείας. Στο διάστημα αυτό καλούνται οι επαγγελματίες υγείας να παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση έργου, δηλαδή με «μπλοκάκι». Ενώ, λοιπόν, πρόκειται για πρόγραμμα μικρής διάρκειας και όχι για μία ολοκληρωμένη και διαρκή υγειονομική παρέμβαση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας –κατά την προσφιλή της τακτική- αποδύεται ήδη σε πανηγυρισμούς ότι έλυσε το υγειονομικό πρόβλημα των προσφύγων/μεταναστών στα κέντρα διαμονής.

Πέραν αυτού, υπάρχει και ένα «θολό» σημείο σε σχέση με τις προκηρύξεις. Ενώ έχουν τεθεί όλα τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό, το ΚΕΕΛΠΝΟ «ξέχασε» ένα: το κριτήριο «Βαθμός βασικού τίτλου - πτυχίου» (για ΠΕ & ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής με βαθμό 5 θα πάρει 200 μόρια, ενώ ένας απόφοιτος με βαθμό 9 θα πάρει 360. Το κριτήριο αυτό, βεβαίως, το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν το θεωρεί σημαντικό για την επιλογή των συνεργατών του. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ιδεοληψία για την «καταπολέμηση» της αριστείας είναι πλέον συστηματική πολιτική επιλογή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., έχοντας παράλληλα ως πολιτικό αφήγημα ότι χρησιμοποιούνται κριτήρια ΑΣΕΠ με κυρίαρχα αυτών, την ανεργία και διάφορα κοινωνικά κριτήρια. Η αλήθεια, όμως, είναι άλλη. Ας ελπίσουμε να τη δει τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ που θα επικυρώσει τα αποτελέσματα. Εκτός εάν τα επικυρώσει από κοινού με τον κ. Πολάκη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εκποδών και πάλι η αξιοκρατία σε πέντε προκηρύξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Εντός Αυγούστου το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) εξέδωσε πέντε προκηρύξεις (ειδικότερα: Αρ. Πρωτ. 1905/δις_11-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1862/τρις_10-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1863/δις_10-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1861/δις_11-8-2016, Αρ. Πρωτ. 1864/δις_11-8-2016) για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάρκεια οκτώ μήνες για τους επαγγελματίες υγείας. Στο διάστημα αυτό καλούνται οι επαγγελματίες υγείας να παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση έργου, δηλαδή με «μπλοκάκι».

Ενώ, λοιπόν, πρόκειται για πρόγραμμα μικρής διάρκειας και όχι για μία ολοκληρωμένη και διαρκή υγειονομική παρέμβαση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας –κατά την προσφιλή της τακτική- αποδύεται ήδη σε πανηγυρισμούς ότι έλυσε το υγειονομικό πρόβλημα των προσφύγων/μεταναστών στα κέντρα διαμονής. Πέραν αυτού, υπάρχει και ένα «θολό» σημείο σε σχέση με τις προκηρύξεις. Ενώ το προηγούμενο διάστημα τόσο οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ διαβεβαίωναν ότι τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό (που δίδει έμφαση στην ανεργία και σε κοινωνικά κριτήρια), τελικά τα κριτήρια είναι μικτά, πρόχειρα και μη σταθμισμένα.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις έχουν τεθεί όλα τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό πλην ενός. Αναλυτικότερα, το ΚΕΕΛΠΝΟ «δανείστηκε» τα κριτήρια: α) Χρόνος Ανεργίας (800 μόρια για 12 μήνες ανεργίας), β) Πολυτεκνία (50 μόρια για κάθε τέκνο), γ) Ανήλικα τέκνα (30 μόρια για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μόρια για το τρίτο), δ) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μόρια για κάθε τέκνο), ε) Εμπειρία (420 μόρια για 60 μήνες προϋπηρεσία, δηλαδή 7 μόρια ανά μήνα), ωστόσο «ξέχασε» το κριτήριο «Βαθμός βασικού τίτλου - πτυχίου» (για ΠΕ & ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής με βαθμό 5 θα πάρει 200 μόρια, ενώ ένας απόφοιτος με βαθμό 9 θα πάρει 360. Βεβαίως, για να διασκεδαστούν οι αρνητικές εντυπώσεις, προστέθηκαν τα κριτήρια: α) Γνώση ξένης γλώσσας (πολύ καλή 8 μόρια, άριστη 10 μόρια), β) Μεταπτυχιακό (15 μόρια) και γ) Διδακτορικό (25 μόρια), τα οποία ωστόσο, επειδή δεν έχουν σταθμιστεί συγκριτικά με τα υπόλοιπα κριτήρια, προσθέτουν ελάχιστα μόρια στη διαμόρφωση του τελικού σκορ των υποψηφίων.
 
Επειδή αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ιδεοληψία για την «καταπολέμηση» της αριστείας είναι πλέον συστηματική πολιτική επιλογή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.,

Επειδή η ανεργία δεν καταπολεμάται μεσομακροπρόθεσμα με εμβαλωματικές λύσεις,

Επειδή οι ανάγκες ψυχικής και σωματικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων στα κέντρα προσωρινής διαμονής δε διαρκούν οκτώ μήνες,

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως αιτιολογείται το γεγονός ότι απαλείφθηκε από τα κριτήρια των ως άνω αναφερόμενων προκηρύξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ αυτό του «Βαθμού βασικού τίτλου - πτυχίου»; 

2) Γιατί επιλέχθηκαν οι συμβάσεις έργου και όχι λιγότερο ελαστικές σχέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορισμένου χρόνου);

3) Πως προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ πέραν των συμβάσεων έργου (μπλοκάκια);

4) Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τις ανάγκες υγείας των μεταναστών και προσφύγων μετά την παρέλευση της οκτάμηνης παρέμβασης με ευρωπαϊκούς πόρους;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ