18 Νοεμβρίου, 2016

Εκκρεμούν πολλές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016)

Το θέμα αναδεικνύει με επίκαιρη ερώτησή του (αναμένεται να συζητηθεί στις 24/11) προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Με εξαίρεση τις περικοπές στις συντάξεις, στο μεγαλύτερο μέρος του ο ν. 4387/2016 που ψηφίστηκε τον Μάιο παραμένει ανεφάρμοστος. Μάλιστα, ο πρώην Υπουργός, κ. Κατρούγκαλος, στις 29/10 στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης παραδέχτηκε δυσκολίες, λέγοντας για τα οργανωτικά του ΕΦΚΑ «Εδώ έχουμε σημαντικά προβλήματα, λόγω του «τιτάνιου» χαρακτήρα του έργου, έχω επανειλημμένα πει, ότι αν είχαμε δυνατότητα επιλογής, δεν θα ορίζαμε την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα την 1/1/ 2017, αλλά θα την μεταθέταμε, ώστε να έχουμε την αναγκαία χρονική προετοιμασία… Εγκεκριμένοι ισολογισμοί δεν υπάρχουν στα Ταμεία για την τελευταία πενταετία. Το ΙΚΑ έχει το τελευταίο εγκεκριμένου ισολογισμό του 2009, τα περισσότερα ταμεία από το 2002. Αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί μια σημαντική δυσκολία στην ορθή εκκίνηση του Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». Προ μόλις ολίγων ημερών αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 110974/0092) με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016» που επιφέρει δραστικές μειώσεις από 15% μέχρι και 25% στις κύριες συντάξεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών και ρυθμίζει τον τρόπο που αυτό θα κοπεί κατά 439 εκατ. ευρώ εντός του 2017, ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που κόπηκε το 2016 (230 εκατ. ευρώ) και προκάλεσε απώλεια εισοδήματος σε 165.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Στα αξιοσημείωτα είναι η ημερομηνία ανάρτησης της εγκυκλίου. Αν και υπεγράφη στις 17/10, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στις 14/11, δηλαδή ένα μήνα μετά.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις:

 • για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης που με την προσάρτηση και της πρόνοιας μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ. Επίσης, εκκρεμεί το προεδρικό διάταγμα που αφορά τον ενιαίο κανονισμό παροχών, αλλά και τον νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ, καθώς και το νέο οργανόγραμμα του νέου υπερταμείου.
 • για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων στα νέα ταμεία, τη δομή των υπηρεσιακών συμβουλίων και την τύχη του προσωπικού με έμμισθη εντολή.
 • για την περιουσία των Ταμείων που θα ενταχθούν στον ΕΦΚΑ, αλλά και το τι θα γίνει με την περιουσία του ΟΓΑ και του ΝΑΤ που δεν καταργούνται και παραμένουν ως οργανισμοί για τις μη ασφαλιστικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, εκκρεμεί υπουργική απόφαση για το ΤΣΜΕΔΕ που αφορά θέματα οργανωτικά και διοικητικά.
 • για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες, καθώς κανείς δεν γνωρίζει το εισόδημα βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές δύο μόλις μήνες πριν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών.
 • Ο κ. Μπαργιώτας θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: Πότε θα εκδοθούν οι εκκρεμείς Υπουργικές Αποφάσεις; Που οφείλεται η καθυστέρηση; Θα έχει ολοκληρωθεί έως 01/01/2017 η ενοποίηση των ταμείων; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Θα επανενεργοποιηθεί και πότε η δημοσιοποίηση όλων των μηνιαίων στοιχείων για τις συντάξεις μέσω του συστήματος «Ήλιος»;

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  ΘΕΜΑ: «Εκκρεμούν πολλές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016)»

  Το Μάιο του 2016 ψηφίστηκε ο ν. 4387 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας−Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού−συνταξιοδοτικού συστήματος− Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την υλοποίησή του εκκρεμούν πολλές υπουργικές αποφάσεις. Με εξαίρεση τις περικοπές στις συντάξεις, στο μεγαλύτερο μέρος του παραμένει ανεφάρμοστος. Ο πρώην Υπουργός, κ. Κατρούγκαλος, στις 29/10 στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης παραδέχτηκε δυσκολίες, λέγοντας για τα οργανωτικά του ΕΦΚΑ «Εδώ έχουμε σημαντικά προβλήματα, λόγω του «τιτάνιου» χαρακτήρα του έργου…». Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις:

 • για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης που με την προσάρτηση και της πρόνοιας μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ. Επίσης, εκκρεμεί το προεδρικό διάταγμα που αφορά τον ενιαίο κανονισμό παροχών, αλλά και τον νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ, καθώς και το νέο οργανόγραμμα του νέου υπερταμείου.
 • για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων στα νέα ταμεία, τη δομή των υπηρεσιακών συμβουλίων και την τύχη του προσωπικού με έμμισθη εντολή.
 • για την περιουσία των Ταμείων που θα ενταχθούν στον ΕΦΚΑ, αλλά και το τι θα γίνει με την περιουσία του ΟΓΑ και του ΝΑΤ που δεν καταργούνται και παραμένουν ως οργανισμοί για τις μη ασφαλιστικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, εκκρεμεί υπουργική απόφαση για το ΤΣΜΕΔΕ που αφορά θέματα οργανωτικά και διοικητικά.
 • για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες, καθώς κανείς δεν γνωρίζει το εισόδημα βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές δύο μόλις μήνες πριν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών.
 • Προ μόλις ολίγων ημερών αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 110974/0092) με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016» που επιφέρει δραστικές μειώσεις από 15% μέχρι και 25% στις κύριες συντάξεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών και ρυθμίζει τον τρόπο που αυτό θα κοπεί κατά 439 εκατ. ευρώ εντός του 2017, ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που κόπηκε το 2016 (230 εκατ. ευρώ) και προκάλεσε απώλεια εισοδήματος σε 165.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Στα αξιοσημείωτα είναι η ημερομηνία ανάρτησης της εγκυκλίου. Αν και υπεγράφη στις 17/10, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στις 14/11, δηλαδή ένα μήνα μετά.

  Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1) Πότε θα εκδοθούν οι εκκρεμείς Υπουργικές Αποφάσεις; Που οφείλεται η καθυστέρηση; Θα έχει ολοκληρωθεί έως 01/01/2017 η ενοποίηση των ταμείων; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

  2) Θα επανενεργοποιηθεί και πότε η δημοσιοποίηση όλων των μηνιαίων στοιχείων για τις συντάξεις μέσω του συστήματος «Ήλιος»;

  Ο ερωτών βουλευτής
  Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

  Σχετικά