16 Μαρτίου, 2016

«Εγκαλούμαστε από την Ε.Ε για τη μη ολοκλήρωση των Οδικών Αξόνων»

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε σχέση με τον κίνδυνο να κληθεί για πολλοστή φορά η Ελλάδα να καταβάλει πρόστιμα στην Ε.Ε., λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου μη εμπρόθεσμης παράδοσης τριών μεγάλων οδικών έργων.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην χώρα μας έμμεση παράταση έως τη 31/08/2017 για την ολοκλήρωση των Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, της Ιόνιας Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, ο κίνδυνος καθυστερήσεων είναι μεγάλος, όχι μόνο λόγω χρηματικών διεκδικήσεων ύψους 0,5 δις προς το Ελληνικό δημόσιο των τριών κοινοπραξιών, που έχουν αναλάβει τα έργα, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων, που δεν επιτρέπει την εκδίκαση των απαλλοτριώσεων, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των οδικών έργων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Θέμα: «Εγκαλούμαστε από την Ε.Ε για τη μη ολοκλήρωση των Οδικών Αξόνων».

Έμμεση παράταση έως 31/08/2017 έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην χώρα μας, για την ολοκλήρωση των τριών πιο αργοπορημένων οδικών έργων παραχώρησης, με την προϋπόθεση ότι έως την 31/03/2017 τα τρία έργα της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, της Ιόνιας Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65), θα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία και οι όποιες εργασίες απομείνουν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την τελική ημερομηνία της νέας παράτασης.

Αυτό προκύπτει από τα τρία πλαίσια συναντίληψης που συνυπογράφηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, με τις κοινοπραξίες Νέα Οδός, Ολύμπια Οδός και Κεντρική Οδός και τους κατασκευαστές των έργων. Στα εν λόγω πλαίσια συναντίληψης περιγράφεται ο οδικός χάρτης που θα οδηγήσει στη συμφωνία του Δημοσίου με τους τρείς παραχωρησιούχους και τις κοινοπραξίες των κατασκευών, όπως επίσης προβλέπεται και ο ορισμός ποινικής ρήτρας σε βάρος των παραχωρησιούχων – κατασκευαστών, σε περίπτωση υπέρβασης του νέου χρονοδιαγράμματος με ευθύνη τους. Προβλέπεται ακόμη ότι το Δημόσιο μπορεί να αναθέσει στους παραχωρησιούχους την εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών, ενώ η οριστική συμφωνία θα κλείσει στις 20 - 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ανάλογα με το έργο και με την έγκριση των δανειστριών Τραπεζών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο σε σχέση με την Ιόνια Οδό, δέχεται να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής του συμβολής στο έργο, αλλά και να προκαταβάλει στον κατασκευαστή, πριν συμφωνηθεί το τελικό ποσό, ικανό τμήμα των αποζημιώσεων του, όπως και την λειτουργία αυτοτελών σταθμών διοδίων, με την δέσμευση από πλευράς του την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών σε τέσσερα σημεία και την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

Σε σχέση με την Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται να καταβάλει έγκαιρα τμήμα της αποζημίωσης του κατασκευαστή, καθώς και το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συμβολής του στο έργο, με ανοιχτό ενδεχόμενο ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών σε παραχωρησιούχο κοινοπραξία, όπως και για εργασίες ευθύνης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ. Επιπλέον, ορίζεται μέχρι 31ης Μαΐου 2016 η τακτοποίηση εκατέρωθεν συμβατικών απαιτήσεων στην κατεύθυνση της κατάργησης των εκκρεμουσών διαιτησιών.

Τέλος, για τον αυτοκινητόδρομο Κοινοπραξία Κεντρικής Ελλάδος (Ε 65) το Δημόσιο δέχεται να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής του συμβολής στο έργο και να προκαταβάλει μέρος της αποζημίωσης που θα συμφωνηθεί στον κατασκευαστή, με την δέσμευση ότι η Πολιτεία θα ολοκληρώσει έγκαιρα, τόσο τις αρχαιολογικές έρευνες σε τέσσερα σημεία, όσο και τις απαλλοτριώσεις σε άλλα πέντε σημεία.

Δεδομένου ότι η Ολύμπια Οδός διεκδικεί 250.000.000 ευρώ, ενώ από κοινού η Νέα Οδός και Κεντρική Οδός διεκδικούν ακόμη 250.000.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι λόγω της απεργίας των δικηγόρων, η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων δεν προχωρά με τελεσίδικες αποφάσεις, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να κινδυνεύει με εκπρόθεσμη παραλαβή των έργων και επιβολής προστίμων από τη Ε.Ε, όπως προβλέπουν τα νέα πλαίσια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα ολοκληρωθούν τα τρία , υπό εκκρεμότητα, βασικά έργα των οδικών αξόνων των εθνικών οδών Κορίνθου – Πάτρας, Ιόνιας Οδού και του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65), εντός της νέας προθεσμίας 31/08/2017 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ποιες είναι οι βασικές προβλέψεις ανά έργο;

2. Πώς προτίθεται να καλύψει τις απαιτήσεις ύψους 0,5 δις ευρώ που διεκδικούν οι τρεις κοινοπραξίες;

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των έργων ποιες οι επιπτώσεις για την χώρα μας; Υπάρχει σχέδιο αποφυγής νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά