19 Απριλίου, 2016

Δυνατότητα φοροαπαλλαγής για χρηματικές γονικές δωρεές

Το θέμα του συντελεστή φορολόγησης χρηματικών ποσών, που προέρχονται από γονική δωρεά, φέρνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι. Ο κ. Θεοχάρης επισημαίνει, πως η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της έχουν οδηγήσει πολλούς νέους εργαζόμενους και ανέργους να στηρίζονται στην οικονομική συνδρομή των γονέων τους, για να καλύψουν τις δαπάνες τους, να πληρώσουν τα ενοίκιά τους ή να αποπληρώσουν τις τραπεζικές υποχρεώσεις τους. Σημειώνει, επίσης, πως η επιβολή αυτοτελούς φόρου 10% σε αυτές τις γονικές δωρεές είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτη υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και ρωτά τον Υπουργό, εάν η Κυβέρνηση σχεδιάζει την απαλλαγή από τον συντελεστή 10% των γονικών δωρεών για χρηματικά ποσά έως ένα ορισμένο ετήσιο επίπεδο, καθώς και αν εξετάζει τη μείωση του συντελεστή σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε δωρεά γονέων προς τέκνο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αυτοτελής συντελεστής φορολόγησης γονικής δωρεάς χρηματικού ποσού

Σύμφωνα με την παρ 2. του αρ. 44 του Ν.2961/2001, η γονική δωρεά χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος στην περίπτωση δωρεάς γονέα προς τέκνο υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει χιλιάδες νέους σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση. Η ανεργία των νέων έχει φθάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες νέοι εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης με πολύ χαμηλές αμοιβές. Ο υψηλός δανεισμός των φυσικών προσώπων και o έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική κατάσταση χιλιάδων νοικοκυριών.

Αυτό οδηγεί πολλούς νέους εργαζόμενους και ανέργους να στηρίζονται στην οικονομική συνδρομή των γονέων τους για να καλύψουν τις δαπάνες τους, να πληρώσουν τα ενοίκιά τους ή να αποπληρώσουν τις τραπεζικές υποχρεώσεις τους.

Η επιβολή αυτοτελούς φόρου 10% σε αυτές τις γονικές δωρεές είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτη υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στα τέλη του 2015 μάλιστα είδε το φως της δημοσιότητας σχέδιο της Κυβέρνησης για να καταστεί αφορολόγητη η δωρεά ως το ποσό των 5000 ευρώ από γονέα σε τέκνο, το οποίο τελικώς δεν προχώρησε.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σχεδιάζει η Κυβέρνηση την απαλλαγή από τον συντελεστή 10% των γονικών δωρεών χρηματικών ποσών ως ένα ορισμένο ετήσιο επίπεδο;

2. Εξετάζει η Κυβέρνηση την μείωση του συντελεστή σε ειδικές περιπτώσεις όπως σε δωρεά γονέων προς τέκνο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία;

3. Εξετάζει η Κυβέρνηση το αφορολόγητο αυτό όριο να εξαρτάται και να κλιμακώνεται από μια σειρά άλλους παράγοντες όπως η εργασιακή κατάσταση και η οικογενειακή κατάσταση του λήπτη του ποσού;

Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας

Σχετικά