20 Σεπτεμβρίου, 2014

Δημόσιο Χρέος

Τομέας Οικονομικών, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

1. Επιμήκυνση της διάρκειας των τωρινών δανείων του μηχανισμού στήριξης σε βάθος τουλάχιστον 50ετίας, με «κλείδωμα» των επιτοκίων στο σημερινό ιστορικό χαμηλό επίπεδο, ώστε το ποσό του χρέους να μειώνεται σημαντικά σε παρούσα αξία.
ΣΗΜ: Εδώ μπορεί να προστεθεί μια «ρήτρα μεταρρυθμίσεων», οπού η Ελλάδα ως αντάλλαγμα εκτός από πλεονάσματα θα αναλάβει να ολοκληρώνει προκαθορισμένες μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (πχ. δημιουργία Εθνικού Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων με την εξοικονόμηση πόρων από τα χαμηλά επιτόκια)
2. Ανάληψη του κόστους ανακεφαλαίωσης των Ελληνικών τραπεζών, ύψους €35 δις, από το ESM.
3. Μείωση του χρέους κατά €10 δις, όσο δηλαδή είναι το κέρδος της ΕΚΤ που θα επιστραφεί στην Τράπεζα της Ελλάδας, από την αγορά ελληνικών ομολόγων την περίοδο 2010-12 και την κατακόρυφη αύξηση της αξίας τους,.
4. Έκδοση Ευρωομολόγου 50ετούς διάρκειας & χαμηλού, διηνεκούς επιτοκίου, προς αντάλλαγμα των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, ύψους €45 δις, και προς σταδιακή επαναγορά των δανείων που κατέχουν τρίτοι, ύψους €58 δις (στη λήξη τους ή νωρίτερα, όταν η διαφορά ονομαστικής-εμπορικής αξίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή).

Σε 2ο στάδιο:

5. Ίδρυση ενός κοινού Ευρωπαϊκού ταμείου απόσβεσης του χρέους των χωρών της ΕΕ σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 50 ετών. Με αλλά λόγια να υπάρξει «Αμοιβαιοποίηση» του ποσοστού του χρέους που ξεπερνά το 60%, όπου ένα μέρος των φορολογικών εσόδων του κράτους θα πηγαίνει κατευθείαν σε ειδικό λογ/σμό για τη σταδιακή αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων.
6. Διαπραγμάτευση ενός μηχανισμού ανακύκλωσης των πλεονασμάτων του Βορρά στον ελλειμματικό Νότο, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διοχέτευσης των πόρων σε επενδύσεις (υποδομές, δίκτυα, κλπ.) για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

διαβάστε επίσης