20 Ιουνίου, 2014

Δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου

Μπορούμε σε πολλές υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδος να δημιουργήσουμε «ζώνες ελεύθερου εμπορίου», δηλαδή, περιοχές (π.χ. στις βιομηχανικές περιοχές, όπου υπάρχουν κτίρια που σαπίζουν κυριολεκτικά), όπου θα μπορούν να έρθουν εταιρίες από το εξωτερικό να λειτουργήσουν εκεί με μειωμένο ΦΠΑ (13%) και μειωμένη φορολογία (10%). Απαραίτητη προϋπόθεση, αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν ΑΦΜ εξωτερικού και να δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να είναι εταιρίες παραγωγής και μεταποίησης κι όχι υπηρεσιών.

Κώστας Βοζιατζής

διαβάστε επίσης