22 Ιουνίου, 2014

Δημιουργία ιδιωτικών φυλακών

Αποσυμφόρηση και βελτίωση ποιότητας κράτησης και παρεχόμενων υπηρεσιών με τη δημιουργία ιδιωτικών φυλακών που θα λειτουργούν παράλληλα με τις δημόσιες και θα ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς βάσει αυστηρών κριτηρίων. Ζ.Λ.

Αποσυμφόρηση και βελτίωση ποιότητας κράτησης και παρεχόμενων υπηρεσιών με τη δημιουργία ιδιωτικών φυλακών που θα λειτουργούν παράλληλα με τις δημόσιες και θα ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς βάσει αυστηρών κριτηρίων.

Ζ.Λ.

διαβάστε επίσης