22 Ιουνίου, 2014

Αστικές φάρμες

Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων οικοπέδων του Δημοσίου σε αστικά κέντρα με την μετατροπή τους σε αστικές φάρμες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση που θα αποκτήσει τη διαχείρισή τους. Εμπλοκή των κατοίκων και των μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή και αξιοποίησή των καλλιεργούμενων προϊόντων στην τοπική αγορά (π.χ. λαϊκές αγορές, τοπικά εστιατόρια κλπ). Ηλίας Πετρόπουλος

Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων οικοπέδων του Δημοσίου σε αστικά κέντρα με την μετατροπή τους σε αστικές φάρμες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση που θα αποκτήσει τη διαχείρισή τους. Εμπλοκή των κατοίκων και των μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή και αξιοποίησή των καλλιεργούμενων προϊόντων στην τοπική αγορά (π.χ. λαϊκές αγορές, τοπικά εστιατόρια κλπ).

Ηλίας Πετρόπουλος

διαβάστε επίσης