20 Σεπτεμβρίου, 2014

Διασύνδεση τουρισμού και αγροτικού τομέα

Τομέας Τουρισμού – Σύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού, ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ

Τομέας Τουρισμού – Σύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού, ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ

Η Πρόταση της λειτουργικής διασύνδεσης του τουρισμού με την γαστρονομία έχει σκοπό την αξιοποίηση ενός μοναδικού συγκριτικού πλεονεκτήματος που παρέχει ο τουρισμός. Την επαφή εκατομμυρίων αλλοδαπών επισκεπτών με τον γαστρονομικό πολιτισμό και τα προϊόντα διατροφής στην Ελλάδα.
Η ολοκλήρωση της θα συμβάλει στην ανάδειξη των τοπικών μαγειρικών παραδόσεων, που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της σημερινής δημιουργίας στην μαγειρική, στο σχηματισμό μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας, στην επαναπροσέγγιση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και τα προϊόντα της, στην ενίσχυση της δικαιότερης κατανομής του οφέλους, στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών και στη διάχυση του γνωστικού κεφαλαίου προς τις νεότερες γενιές. Παράλληλα στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης του συνολικού τουριστικού προϊόντος, μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της συνολικής γαστρονομικής προσφοράς αλλά και των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός. Η εξέλιξη θα αποφέρει δυνητικά και οικονομικά οφέλη, όπως αύξηση της ημερήσιας δαπάνης των επισκεπτών, του χρόνου παραμονής τους στους προορισμούς, αύξηση της ζήτησης αγροδιατροφικών προϊόντων και αύξηση των εξαγωγών. Μερικά μέτρα είναι: η καταγραφή και αξιοποίηση του ιστορικού, πολιτιστικού και λαογραφικού κεφαλαίου για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κουζίνας στην Ελλάδα, η δημιουργία μιας νέας «αφήγησης» για την ελληνική γαστρονομία, η ολοκληρωμένη προσέγγιση (πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική) για την σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα, η συγκέντρωση και ο συντονισμός των δράσεων των μονάδων που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στο πεδίο του τουρισμού και της γαστρονομίας, η ενίσχυση της συνεργασίας όλων των φορέων (Περιφέρειες, Δήμοι, επιχειρήσεις κλπ.) που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης του γαστρονομικού πολιτισμού, η βελτίωση των όρων προσφοράς των τουριστικών εμπειριών που έχουν ως επίκεντρο τις γεύσεις στην Ελλάδα, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση των μονάδων εστίασης που προσφέρουν ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό για την ενδυνάμωση της θετικής εικόνας.

διαβάστε επίσης