Ομιλίες της εκδήλωσης «κόβουμε σπατάλες – κόβουμε φόρους»