26 Σεπτεμβρίου, 2016

Αξιοποιείται κατάλληλα το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης;

Την κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Η πρόσληψη προσωπικού στις φυλακές είναι απαραίτητη λόγω υποστελέχωσής τους. Αυτό το γεγονός, όμως, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ορθολογική κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού, καθώς και των κρατουμένων ανάλογα με τις θέσεις, που διαθέτει το κάθε κατάστημα κράτησης – ώστε φυλακές με 300 θέσεις να μη φιλοξενούν μόνο 22 κρατούμενους και άλλες με 800 θέσεις να φιλοξενούν 1471. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός προσωπικού, πόσοι έχουν αποσπαστεί, από ποια καταστήματα κράτησης και σε ποιες υπηρεσίες και ποιος είναι ο αριθμός του αστυνομικού προσωπικού που έχει αποσπαστεί σε κατάστημα κράτησης. Επίσης, σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ορθότερη κατανομή προσωπικού και κρατουμένων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Αξιοποιείται κατάλληλα το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης;

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η αξιοποίηση των υπαλλήλων στους διάφορους φορείς του δημοσίου είναι ανεπαρκής. Αυτό συμβαίνει γιατί στην καταγραφή των υπαλλήλων που διαθέτει κάθε φορέας εμφανίζονται κάποιοι που έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών, κάποιοι που έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, ενώ κάποιοι μπορεί να έχουν αποσπαστεί στην εν λόγω υπηρεσία. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφορία, μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, όπου να φαίνεται κάθε στιγμή, κάθε υπηρεσία πόσους ακριβώς υπαλλήλους αξιοποιεί.

Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και στην περίπτωση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχεται ότι οι φυλακές είναι υποστελεχωμένες και κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Μέχρι αυτό να γίνει εφικτό είναι απαραίτητη η ορθολογική κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και ορθή κατανομή των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης ανάλογα με τις θέσεις που διαθέτει το καθένα από αυτά. Δηλαδή δε θα πρέπει για παράδειγμα να λειτουργούν φυλακές που ενώ έχουν θέσεις για 300 κρατούμενους τελικά να φιλοξενούν μόνο 22, ενώ άλλες που έχουν θέσεις για 800 κρατουμένους να φιλοξενούν 1.471.

Επειδή οι κρατούμενοι σε κάθε περίπτωση δικαιούνται να διαβιούν σε ανθρώπινες συνθήκες

Επειδή οι συνθήκες πρέπει να είναι ανθρώπινες και για το προσωπικό ώστε να μπορεί να παίρνει τις άδειες του και τις ημέρες ανάπαυσης που απαιτούνται για την εργασία του

Επειδή το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης δεν επαρκεί και πιθανές αποσπάσεις σε οποιαδήποτε υπηρεσία δεν θα πρέπει να δικαιολογούνται παρά μόνο εάν αφορούν σε θέματα ασφαλείας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός προσωπικού δηλαδή σωφρονιστικών υπαλλήλων, εξωτερικών φρουρών και διοικητικού προσωπικού ανά κατάστημα κράτησης (με διακριτή αναφορά σε κάθε κατηγορία υπαλλήλων που ασκούν βοηθητικά ή διοικητικά καθήκοντα);

2. Ποιος είναι ο αριθμός υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που έχει αποσπαστεί; Από ποια καταστήματα κράτησης και σε ποιες υπηρεσίες;

3. Ποιος είναι ο αριθμός αστυνομικού προσωπικού που έχει αποσπαστεί σε κατάστημα κράτησης; Σε ποια καταστήματα κράτησης και σε ποιες θέσεις;

4. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την ορθότερη κατανομή προσωπικού και κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης; Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Σχετικά