23 Ιουνίου, 2014

Αξιοποίηση των ακτογραμμών για τουριστικές υπηρεσίες

Τα νησιά μας έχουν ασύλληπτα περιθώρια ανάπτυξης. Η τουριστική εκμετάλλευση των ακτογραμμών και των νησιών μας με όρους ελεύθερης αγοράς εγγυάται την περιβαλλοντική προστασία και την πολιτιστική ταυτότητα. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και παραχώρησης δικαιωμάτων ελλιμενισμού πρέπει ν' απλοποιηθεί, να δημοπρατηθούν αυτά τα δικαιώματα με διαφάνεια και με όρους που θα εξασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα, την περιβαλλοντική και πολιτιστική προστασία, αλλά και την βιωσιμότητα της επένδυσης.

Πέτρος Παρίσης

διαβάστε επίσης