23 Ιουνίου, 2014

Ανασχεδίαση δομών Υπουργείου Πολιτισμού

Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, με αλλαγή στις δομές διαχείρισης πρωτίστως του Υπουργείο Πολιτισμού και μία ορθολογικότερη αξιολόγηση, κατανομή και αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στην βάση των πραγματικών αναγκών των μνημείων. Στόχοι μπορεί να είναι: α) η βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών από την επαφή τους με τα μνημεία, σε τουριστικό, εκπαιδευτικό κι αισθητικό επίπεδο, β) η μετατροπή αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε διεθνή κέντρα αρχαιολογικής έρευνας κι εκπαίδευσης, σε συνεργασία με διεθνή εκπαιδευτικά κι ερευνητικά ιδρύματα, γ) η αναβάθμιση των υποδομών πόλεων, οικισμών και εξωαστικών περιοχών, μέσω της ανάδειξης των μνημείων, κ.α.

Σωκράτης Κουρσούμης

διαβάστε επίσης