23 Ιουνίου, 2014

Αλλαγή στον τρόπο στελέχωσης κρατικών μουσείων

Αλλαγή στο δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς επιλογής των διευθυντών, με διεθνή προκήρυξη της θέσης στα κρατικά αρχαιολογικά μουσεία, μουσεία σύγχρονης τέχνης και κρατικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς.

Ελένη Γαλάνη

διαβάστε επίσης