13 Ιανουαρίου, 2016

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο Ιάσονας Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, όσον αφορά στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

Η χώρα μας, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνει θλιβερή πρωτιά μαζί με την Ισπανία στην ανεργία των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Απρίλιο του 2013 έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «εγγυήσεις για τη νεολαία» (Youth Guarantee), του οποίου η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικούς πόρους. Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι από τον Απρίλιο 2013, ενώ η ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο άτομα, στη χώρα μας το πρόγραμμα ξεκίνησε καθυστερημένα τον Αύγουστο 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο τα σχετικά κονδύλια. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός πόσα προγράμματα έχουν υλοποιηθεί, εάν προβλέπεται να απορροφηθούν άμεσα τα σχετικά κονδύλια του προγράμματος, ώστε να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της ανεργίας των νέων και εάν πρόκειται να ενταχθούμε σε νέο πρόγραμμα της ΕΕ.

Η συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, στις 11.00 το πρωί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Επίκαιρη Ερώτηση

προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων

Η χώρα μας σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνει θλιβερή πρωτιά μαζί με την Ισπανία στην ανεργία των νέων. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 15 έως 24 ετών, η ανεργία στην Ελλάδα και την Ισπανία ανέρχεται σε ποσοστό 52,4% και 53,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία με 42,7%, 34,8% και 29,7% αντίστοιχα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Απρίλιο του 2013 έθεσε σε εφαρμογή συγκεκριμένη σύσταση για την εφαρμογή των προγραμμάτων «εγγυήσεις για τη νεολαία» (Youth Guarantee) όπως ονομάζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων προβλέπονταν μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων με έκτακτο και άμεσο χαρακτήρα, δίνοντας σε περίπου 250.000 νέους 15-24 ετών μια πρώτη δυνατή ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη μαθητεία ως ένα από τα κομβικά εργαλεία για τη σταθερή και δομική βελτίωση των μηχανισμών ένταξης των νέων στην απασχόληση. Η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικούς πόρους.

Από την έκδοση της εν λόγω σύστασης, τον Απρίλιο του 2013, η ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο άτομα, από 23,8% σε 20,4% τον Ιούλιο του 2015. Η κοινή έκθεση για την απασχόληση 2015 και οι ανά χώρα εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 δείχνουν ότι οι «εγγυήσεις για τη νεολαία» έχουν ήδη αποδώσει καρπούς οδηγώντας και σε δομικές αλλαγές τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων όπως ο ΟΑΕΔ. Στη χώρα μας όμως το πρόγραμμα ξεκίνησε καθυστερημένα τον Αύγουστο του 2014, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο τα σχετικά κονδύλια, όπως αποδεικνύει το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πόσα προγράμματα έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «εγγυήσεις για τη νεολαία»; Για ποιους λόγους δεν μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να απορροφηθούν άμεσα τα σχετικά κονδύλια και να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της ανεργίας των νέων;

3. Προβλέπεται άμεσα να ενταχθούμε σε νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσων Φωτήλας