21 Ιουνίου, 2014

Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, έναντι των οικογενειακών επιχειρήσεων και των μικρών εταιρειών

Ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον στις οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες ή ακόμη και σε καταστήματα που έχουν χαμηλούς τζίρους, με απαλλαγή από δυσβάσταχτες φορολογίες, συμψηφισμούς των φόρων με χρέη του κράτους απέναντι σε αυτές, μείωση φορολογικών συντελεστών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

Συμεών Κούλης

διαβάστε επίσης