21 Ιουνίου, 2014

Θερμοκοιτίδες καινοτομίας στα σχολεία

Να δημιουργήσουμε από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού «θερμοκοιτίδες καινοτομίας και τεχνολογίας». Θα συμμετέχουν όσα παιδιά το θελήσουν εκτός ωρών διδασκαλίας. Όσα παιδιά αποδώσουν μέσα από αυτές τις κοινότητες, θα μπαίνουν στα ΑΕΙ με ειδικές εξετάσεις. Η Ελλάδα πρέπει να «ανακαλύψει» τα παιδιά της που έχουν ειδικές ικανότητες και να τα περιβάλλει με εμπιστοσύνη ώστε να μεγαλουργήσουν

Γιώργος Βλαχογιάννης

διαβάστε επίσης