13 Ιουλίου, 2017

Αποδυνάμωση της κρατικής μηχανής για χάρη του πελατειακού κράτους

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ερώτηση σχετικά με την απασχόληση και τα διάφορα εργασιακά καθεστώτα, τα οποία ισχύουν στον δημόσιο τομέα, κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, προς τους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής θίγει το ζήτημα της αποδυνάμωσης του Δημοσίου σε μόνιμο προσωπικό σε αντιδιαστολή με την αύξηση των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και τους εποχιακά απασχολούμενους. Μάλιστα, τονίζει το μεγάλο ζήτημα της μη αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της μη συνέχειας στη λειτουργία της κρατικής μηχανής, μιας και πολλές θέσεις καλύπτονται προσωρινά μέσω προσλήψεων με αδιαφανείς και μη αξιοκρατικές διαδικασίες, με σκοπό την ενδυνάμωση της κομματικής πελατείας από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα.
Ο βουλευτής ζητά, επίσης, ενημέρωση για τα σχετικά χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης τακτικού προσωπικού στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας και ποια είναι τα αντίστοιχα κενά σε αυτούς τους τομείς πρώτης γραμμής. Τέλος, ρωτά τους Υπουργούς, ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς: 1) Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2) Υγείας
3) Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Απασχόληση και εργασιακά καθεστώτα στον δημόσιο τομέα

Σύμφωνα με μεγάλη πρόσφατη μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ με θέμα «Απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές παρεμβάσεις στον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο περιοριστικών πολιτικών», παρατηρείται συρρίκνωση της μόνιμης απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, έκρηξη των συμβασιούχων και μειώσεις μισθών. Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της μελέτης αποτυπώνουν:

 • Σχετικά με την απασχόληση στον δημόσιο τομέα, κατά την περίοδο 2009 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2016, συρρίκνωση των εργαζομένων κατά 21,9%. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι κατά το έτος 2016 παρουσιάζεται αύξηση των απασχολούμενων στο Δημόσιο σε σχέση με το 2015, από 698.233 σε 724.400. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης του τακτικού προσωπικού στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, για το 2015, με 5,6% και 13,8% αντίστοιχα.
 • Σχετικά με τα εργασιακά καθεστώτα στον δημόσιο τομέα, περιορισμό της απασχόλησης με καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού, με παράλληλη αύξηση των εργαζομένων με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, αλλά και συνεχή αύξηση του αριθμού και του ποσοστού (από 10,3% σε 13,2% την τετραετία 2012-2015) των εργαζόμενων με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης.
 • Σχετικά με το μισθολογικό καθεστώς στον δημόσιο τομέα εξαιτίας των περιοριστικών πολιτικών κατά την περίοδο 2009-2016, μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στο Δημόσιο κατά 30% και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους, με τις ενδιάμεσες καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων να διαμορφώνονται στα 1.000 ευρώ το 2016 από 1.200 ευρώ το 2009.
 • Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο δημόσιος τομέας συνεχώς αποδυναμώνεται ποσοτικά, χωρίς παράλληλη ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού, αφού αυξάνονται συνεχώς οι έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι που συνήθως προσλαμβάνονται με αδιαφανείς και συνήθως μη αξιοκρατικές διαδικασίες, εντείνοντας το διαρκές φαινόμενο ασυνέχειας της κρατικής μηχανής. Έτσι, αντί να μετασχηματιστεί η δημόσια διοίκηση σε έναν ευέλικτο και αποδοτικό μηχανισμό με αξιοκρατικά επιλεγμένους & ικανοποιητικά αμειβόμενους δημοσίους υπαλλήλους, επιλέγεται η συστηματική διατήρηση της δημόσιας διοίκησης ως κυβερνητικού λάφυρου που χρησιμοποιείται για την αύξηση της κομματικής πελατείας με ημετεροκρατικούς και ρουσφετολογικούς διορισμούς.

  Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργούνται πλήθος ερωτηματικών όσον αφορά στην πραγματική ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, η οποία απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού και τη στοχευμένη – λόγω και των υπαρχόντων περιορισμών – πρόσληψη προσωπικού σε νευραλγικές υπηρεσίες σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

  Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1) Επαληθεύονται τα στοιχεία της ανωτέρω μελέτης σχετικά με την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα κατά το έτος 2016 σε σχέση με το 2015; Εάν ναι, οι επιπλέον προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016 πως κατανέμονται στους διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης και στα διάφορα εργασιακά καθεστώτα (όπως μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εποχιακοί);

  2) Πού οφείλονται τα σχετικά χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης τακτικού προσωπικού στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας; Πόσοι από τους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν τη διετία 2015-2016 αφορούν στους συγκεκριμένους τομείς, ποιες ειδικότητες εργαζομένων αφορούν και υπό ποιο εργασιακό καθεστώς; Ποιος είναι ο αριθμός των κενών θέσεων προσωπικού για τους τομείς Υγείας και Παιδείας;

  3) Με δεδομένους τους μνημονιακούς περιορισμούς στις προσλήψεις-αποχωρήσεις υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, ποιο είναι το προσαρμοσμένο σχέδιο της Κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και να καλυφθούν οι τομείς που παρουσιάζουν σημαντικά κενά;

  Ο ερωτών βουλευτής
  Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής