21 Μαΐου, 2015

Απαραίτητη η στήριξη της ελληνικής γεωργίας μέσα από τις γεωργικές εφαρμογές

Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στους Έλληνες γεωργούς μέσα από τη στήριξη της υπηρεσίας των Γεωργικών Εφαρμογών, αποτελεί το αντικείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «Ποταμιού», κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου.

Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στους Έλληνες γεωργούς μέσα από τη στήριξη της υπηρεσίας των Γεωργικών Εφαρμογών, αποτελεί το αντικείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «Ποταμιού», κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Η Υπηρεσία Γ. Ε. με τους Γεωπόνους στα χωριά και τα Γραφεία Αμπελουργίας, Λαχανοκομίας, Ζωοτεχνίας, Φυτοπροστασίας κ.λπ. στις Διευθύνσεις Γεωργίας, σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας παρείχαν πολύπλευρη υποστήριξη στους γεωργούς, κυρίως επιστημονική και τεχνική (σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, αντίστοιχα).

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι ακόμα και σήμερα, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού της ελληνικής γεωργίας, θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη, όσο και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντός της χώρας. Οι γεωργοί, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και με ραγδαίους ρυθμούς εξελισσόμενες απαιτήσεις, έχουν την ανάγκη στήριξης από τους Γεωπόνους Εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στη γεωργία, ιδιαίτερα μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Επιστημονική Υποστήριξη Γεωργών-Γεωργικές Εφαρμογές»

Οι Γεωργικές Εφαρμογές (Γ.Ε.) είναι εφαρμοσμένος κλάδος της γεωπονικής επιστήμης που έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Αποτελεί τον πλέον σημαντικό φορέα εκπαίδευσης και κινητοποίησης των γεωργών, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για να ανταποκριθεί στο έργο του επανδρώνεται από γεωπόνους οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να ενημερώνουν, συμβουλεύουν, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τους γεωργούς με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσής τους, αλλά και γενικότερα την αναβάθμισης της υπαίθρου.

Στη χώρα μας, ο θεσμός των Γεωργικών Εφαρμογών συνέβαλε καθοριστικά στη «γεωργική επανάσταση» που πραγματοποιήθηκε τις δεκαετίες του '50, '60 και ‘70. Η Υπηρεσία Γ. Ε. με τους Γεωπόνους στα χωριά και τα Γραφεία Αμπελουργίας, Λαχανοκομίας, Ζωοτεχνίας, Φυτοπροστασίας κ.λπ. στις Διευθύνσεις Γεωργίας, σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας παρείχαν πολύπλευρη υποστήριξη στους γεωργούς, κυρίως επιστημονική και τεχνική (σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, αντίστοιχα). Κυρίαρχο αντικείμενο των Γεωπόνων Εφαρμογών ήταν να διαδίδουν τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των γεωργών και από την άλλη πλευρά να μεταφέρουν τα προβλήματα του γεωργικού πληθυσμού αρχικά στις Διευθύνσεις Γεωργίας στα στη συνέχεια στα Ερευνητικά Ιδρύματα. Κλειδί δε της επιτυχίας τους ήταν ο αμοιβαίος σεβασμός και η ύπαρξη εμπιστοσύνης από τους γεωργούς.

Δυστυχώς στη συνέχεια, η σταδιακή υποβάθμιση των υποδομών τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης, ιδιαίτερα της Γεωργικής Έρευνας και των Γεωργικών Εφαρμογών και η κατασπατάληση των οικονομικών πόρων, που εξασφάλισε η Χώρα, μέσω της ΚΓΠ (με στόχο τον μετασχηματισμό της γεωργίας μας σε ποιοτική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή) αντέστρεψαν δραματικά την όλη κατάσταση. Η «τεχνητή» βελτίωση της ευημερίας του γεωργικού πληθυσμού την περίοδο 1980-2010, στηρίχτηκε στις επιδοτήσεις, στη διαγραφή μέρους των χρεών του γεωργικού τομέα, στην αδιαφάνεια και στη διαφθορά, στη φοροδιαφυγή, στον υπερδανεισμό κ.λπ., ενώ συγχρόνως σε απόλυτα μεγέθη η γεωργική παραγωγή μειωνόταν, το γεωργικό εισόδημα χωρίς τις επιδοτήσεις είχε έντονα πτωτική τάση, η ανεργία στο γεωργικό πληθυσμό αυξανόταν κ.λπ..

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι ακόμα και σήμερα, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού της ελληνικής γεωργίας, θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη, όσο και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντός της χώρας. Οι γεωργοί, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και με ραγδαίους ρυθμούς εξελισσόμενες απαιτήσεις, έχουν την ανάγκη στήριξης από τους Γεωπόνους Εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στη γεωργία, ιδιαίτερα μέσα από το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε την παροχή Υπηρεσιών Γεωργικών Εφαρμογών προς γεωργούς και κτηνοτρόφους; Θα αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020;

2) Αν ναι, ποιό είναι το σχέδιο και ο προγραμματισμός του Υπουργείου;

Ο ερωτών βουλευτής
Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου - Σερρών

21 Μαΐου 2015