14 Ιουλίου, 2017

Απαραίτητη η αναβάθμιση του μηχανισμού ελέγχου των εργασιακών σχέσεων

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τα ζητήματα αναβάθμισης του ελεγκτικού μηχανισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων ελέγχων έθεσαν με ερώτησή τους προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Αχτσιόγλου, οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), Σπύρος Λυκούδης (Α' Αθήνας) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας).

Ειδικότερα, ζητούν ενημέρωση για τους ελέγχους και τις παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί την τελευταία τριετία 2014-2016, καθώς επίσης και ποιο τελικά ποσό από τα επιβληθέντα πρόστιμα έχει εισπραχθεί υπέρ του Δημοσίου. Επίσης, οι βουλευτές του Ποταμιού ρωτούν την κα. Αχτσιόγλου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναθεώρηση του συστήματος επιβολής προστίμων για αδήλωτη εργασία και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι Επιθεωρητών Εργασίας

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Κύριο αντικείμενο του ΣΕΠΕ είναι η εποπτεία της μισθοδοσίας των εργαζομένων, η εργασιακή ειρήνη, η αδήλωτη εργασία και η τήρηση των όρων σύμβασης των εργαζομένων.

Το ΣΕΠΕ επικεντρώνεται κυρίως σε στοχευμένους ελέγχους βάσει καταγγελιών και βάσει στοιχείων που αναζητά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό του Σύστημα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποτυπώνονται στατιστικά μηνιαίως από το ΣΕΠΕ, σύμφωνα με τα οποία εξάγονται συμπεράσματα για το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και την παραβατικότητα των επιχειρήσεων.

Ανατρέχοντας στην πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΠΕ (2013), για την τριετία 2011-2012-2013, οι κλάδοι στους οποίους εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ελέγχων, συγκεκριμένα το 73,78% της συνολικής ελεγκτικής δράσης των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, είναι οι τομείς α) των μεταφορών β) του εμπορίου γ) των κατασκευών δ) της εστίασης ε) των καταλυμάτων στ) των τροφίμων και ζ) της υγείας.

Από τους ανωτέρω τομείς, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα (Κυρώσεις/Έλεγχοι) είναι οι κατασκευές κτιρίων με 115,34%, οι εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων με 92,63%, η κατασκευή ειδών ένδυσης (86,76%), η κατασκευή επίπλων (82,18%), οι δραστηριότητες οργανώσεων με 71,15%, η παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων με 70,19% και οι δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (67,42%).

Στο πλαίσιο του νέου επικαιροποιημένου μνημονίου και συγκριμένα στα αντίστοιχα προαπαιτούμενα, τίθενται μία σειρά από στόχους για την αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΣΕΠΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται να έχει γίνει αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος επιβολής προστίμων για αδήλωτη εργασία, όπως επίσης να εισαχθούν νέοι κανόνες ανάλυσης κινδύνου για τους ελέγχους.

Δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες ανάλυσης κινδύνου και οι αλλαγές στο σύστημα επιβολής προστίμων θα αναβαθμίσουν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών,

Δεδομένου ότι το ΣΕΠΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο προφύλαξης της εργασιακής ειρήνης και της διαφύλαξης των εργασιακών δικαιωμάτων,

Δεδομένου ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως το ΣΕΠΕ, αποτελούν πηγή εσόδων για το Δημόσιο,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες ανάλυσης κινδύνου βάσει των οποίων θα διεξάγονται οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ;

2. Πόσοι έλεγχοι εκτιμάται με βάση τα πρώτα στοιχεία, ότι έχουν πραγματοποιηθεί από το ΣΕΠΕ πανελλαδικώς, την τριετία 2014-2015-2016 στις α) υπηρεσίες υγείας β) εστίασης γ) εμπορικά καταστήματα δ) κατασκευαστικές εταιρίες και ε) προσωπικές υπηρεσίες;

3. Τι είδους παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί ανά κλάδο στο διάστημα 2014 έως και 2016, και ποιο το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν (ανά κλάδο και ανά είδος παράβασης);

4. Πόσα από τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν (ανά κλάδο και ανά παράβαση) την τελευταία τριετία (2014-2015-2016) έχουν εισπραχθεί υπέρ του Δημοσίου;

5. Σε ποια φάση βρίσκεται η αναθεώρηση του συστήματος επιβολής προστίμων για αδήλωτη εργασία, μετά και την πρόσφατη συμφωνία της χώρας με τους θεσμούς; Πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί το νέο σύστημα και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής
Σπύρος Λυκούδης, Α’ Αθηνών
Γρηγόρης Ψαριανός, Β’ Αθηνών