16 Οκτωβρίου, 2015

Απαράδεκτη καθυστέρηση διορισμού εκλεγέντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς α) Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και γ) Οικονομικών κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) σχετικά με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση διορισμού εκλεγέντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Οι εν λόγω επιστήμονες τελούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς εργασιακής ομηρίας, καθώς παρά τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις εκλογή τους, δεν έχει υλοποιηθεί, κατά την τελευταία επταετία, κανένας διορισμός, λόγω έλλειψης πιστώσεων και σίγουρα λόγω λανθασμένης ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, των αναγκών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ασυνεννοησίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα εκπαιδευτικά ιδρύματα βαίνει μειούμενος, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία εργαστηρίων και κλινικών.

Παράλληλα, ενώ τόσο ο κ. Μπαλτάς είχε δεσμευθεί για την επίλυση της εκκρεμότητας διορισμού τους όσο και πρόσφατα η Αναπληρώτρια Υπουργός κα. Αναγνωστοπούλου, το Υπουργείο Παιδείας συνέχισε τις περιστασιακές λύσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, όπως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια (Π.Ε.) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δ.Ε.). Μια τακτική, η οποία απλώς μεταφέρει κενά σε μιαν άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα και μαζί με τις λοιπές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε άλλους φορείς, οδήγησε ιδιαίτερα φέτος στον πολλαπλασιασμό των κενών στα σχολεία. Βέβαια, πολλά ερωτήματα δημιουργεί για τις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου και η αναφορά του Γενικού Γραμματέα κ. Χασάπη ότι είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο μετατάξεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., μέσω διαδικασιών, που προφανώς, δεν θα είναι οι αντίστοιχες της εκλογής των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον α) Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
β) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
γ) Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Διορισμός εκλεγμένων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στα Α.Ε.Ι.»

Η συνεισφορά του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, εφαρμοσμένου και ερευνητικού έργου εντός των τριτοβαθμίων ιδρυμάτων είναι δεδομένη, και μάλιστα κατοχυρωμένη στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α’/2011). Για αυτό και η εκλογή των εν λόγω επιστημόνων προϋποθέτει υψηλά και εξειδικευμένα τυπικά προσόντα.

Οι διαδικασίες διορισμού των εκλεγέντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. έχουν παγώσει λόγω έλλειψης πιστώσεων κατά την τελευταία επταετία, και σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση πολλών συναδέλφων τους αυτήν την περίοδο, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού τους και την επαγόμενη υπολειτουργία εργαστηρίων και κλινικών. Περιστασιακές λύσεις, όπως οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια (Π.Ε.) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Δ.Ε.), οι οποίες μεταφέρουν κενά σε μια άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα, δεν μπορούν να προτάσσονται έναντι του διορισμού εκλεγέντων, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, επιστημόνων. Συγκεκριμένα, πρόσφατα και εν μέσω του πρωτοφανούς μεγάλου προβλήματος των κενών στα σχολεία, μία ημέρα πριν την παραίτηση της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις 80 εκπαιδευτικών Π.Ε. και 2 εκπαιδευτικών Δ.Ε. σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. 133749/Ε1/27-08-2015 απόφαση και επιπλέον 125 εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. 134014/Ε2/27-08-2015 απόφαση, σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Το Υπουργείο Παιδείας με το από 06.03.2014 δελτίο τύπου «Προγραμματισμός κατανομής εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού για τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, σε σχέση με εκκρεμούντες διορισμούς», κατέγραψε τους εκκρεμείς διορισμούς εκλεγέντων σε 356 μέλη Δ.Ε.Π., 80 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και 30 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. για Α.Ε.Ι. και 85 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. για Τ.Ε.Ι. & Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., και θεωρητικώς μόνο, δρομολόγησε τις διαδικασίες διορισμού για τις κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π., καθώς το σύνολο των επιστημόνων των κατηγοριών αυτών, παραμένουν μέχρι σήμερα αδιόριστοι.

Οι αδιόριστοι εκλεγέντες μετά από σωρεία επιστολών προς τις αρμόδιες αρχές, έχουν προβεί, εντός του 2015, σε εξώδικες διαμαρτυρίες προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενώ το θέμα έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τη Βουλή από το 2012, χωρίς ωστόσο να δοθεί, μέχρι σήμερα ουσιαστική απάντηση και λύση στο δίκαιο αίτημά τους.

Η απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο κ. Μπαλτάς προσωπικά είχαν δεσμευτεί πως θα αποτελεί προτεραιότητα ο διορισμός των ήδη εκλεγέντων, ανεξαρτήτως κατηγορίας προσωπικού, εντός του 2015. Στη δέσμευση αυτή ήλθε προσφάτως να προστεθεί και η αναγνώριση του δίκαιου αυτού αιτήματος από πλευράς της Αναπληρώτριας Υπουργoύ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κας Σ. Αναγνωστοπούλου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να λήξουν επιτέλους, αφ’ ενός μεν η ιδιότυπη αυτή ομηρία των 185 εκλεγμένων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. προκειμένου να υπηρετήσουν τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφ’ ετέρου δε η σχετική υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

2. Ισχύει στο ακέραιο η πολιτική δέσμευση των δύο διαδοχικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας για τον άμεσο διορισμό εντός του 2015 των μελών των εν λόγω δύο κατηγοριών επιστημονικού προσωπικού;

3. Για την ολοκλήρωση του διορισμού των Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π., πότε προβλέπετε να γίνει η κατανομή των πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και η κατανομή των θέσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας