6 Απριλίου, 2017

Ανορθολογικός προσδιορισμός καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σε σχέση με τον ανορθολογισμό της καταβολής εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με βάση τα εισοδήματα του 2015 και όχι με βάση αυτά του 2016.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, παρότι χαρακτηρίζεται «προσωρινή» από πλευράς των αρμοδίων Υπηρεσιών, ωστόσο, δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων, δεδομένου ότι στους σχετικούς πίνακες έχουν ενταχθεί και ασφαλισμένοι οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα μέχρι και 31/12/2015 και στη συνέχεια είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε υπέβαλαν αίτημα για συνταξιοδότηση, είτε έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ή τις έθεσαν σε αδράνεια, ή ακόμα και επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έπαιρναν μερίσματα από επιδοτήσεις του ΟΓΑ μέχρι το τέλος του 2015, αλλά πλέον δεν επιδοτούνται.

Τα παραπάνω θα έχουν σαν αποτέλεσμα, ασφαλισμένοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, εμφανώς να αδικηθούν, από την στιγμή που θα κληθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, αλλά σε οικονομικά στοιχεία, προσδιορισμένα κατά το προηγούμενο έτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς: 1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2) Οικονομικών

Θέμα: «Γολγοθάς παραμένει ο προσδιορισμός καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ»

Ο ν.4387/2016, «Περί ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού, καθώς και την σύσταση και λειτουργία του ΕΦΚΑ», προσδιορίζει μεταξύ άλλων και τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανήκαν ασφαλιστικά στον πρώην ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και ανήκουν από 1/1/2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

Στις εγκυκλίους 61502/3399/2016 άρθρ. 2, παρ. 13, ΦΕΚ Β 4330/30-12-2016, και 3/2017 ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144, πέραν των άλλων αναφέρεται και η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό (Φ.Ε), ήτοι με τα εισοδήματα του 2015.

Ο προσδιορισμός αυτός, όπως αναφέρεται στις επιστολές που απεστάλησαν στους ασφαλισμένους «είναι προσωρινός», αφού αφορά τον προσδιορισμό βάσει των εισοδημάτων του 2015, για εισφορές που πρέπει να καταβληθούν για το 2017.

Στους πίνακες αυτούς έχουν ενταχθεί και ασφαλισμένοι οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα μέχρι και 31/12/2015 και στη συνέχεια είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε υπέβαλαν αίτημα για συνταξιοδότηση, είτε έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ή τις έθεσαν σε αδράνεια, ή ακόμα και επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έπαιρναν μερίσματα από επιδοτήσεις του ΟΓΑ μέχρι το τέλος του 2015, οπότε και σταμάτησαν να επιδοτούνται.

Με βάση τα ανωτέρω, το τελικό προσδιορισθέν ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί ως ασφαλιστική εισφορά, θα είναι κατά πολύ αυξημένο, αφού θα περιλαμβάνει με βάση το εκκαθαριστικό (Φ.Ε), τα εισοδήματα του έτους 2015 και όχι τα εισοδήματα του έτους 2016 που καταφανώς θα είναι λιγότερα.

Δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, σαφώς και αδικούνται, αφού θα κληθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, που δεν θα ανταποκρίνονται στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, αλλά σε οικονομικά στοιχεία με προσδιορισμό προηγούμενου έτους.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, που να κατοχυρώνει τους ασφαλισμένους που θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές περισσότερες από αυτές οι οποίες τους αναλογούν, με βάση το εκκαθαριστικό του 2016, που κατ’ ουσία θα ήταν και ορθολογικότερο.

Δεδομένου ότι με τέτοιες πρακτικές δημιουργείται πλασματική οικονομική απαίτηση από τον ΕΦΚΑ στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και αναληθή προσδοκόμενα έσοδα για το ταμείο.

Δεδομένου ότι ο πρόχειρος αυτός υπολογισμός φέρνει στο τέλος αντιμέτωπους τους ασφαλισμένους με το Ταμείο, για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών που εκ περισσού καταβλήθηκαν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να προβείτε σε συμψηφισμό των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχουν καταβληθεί και θα είναι πολλαπλάσιες αυτών που στην πραγματικότητα θα αναλογούσαν, σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος του 2016;

2) Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν βάσει του υπολογισμού που θα προκύψει από το εκκαθαριστικό του 2016 και όχι αυτών που αντιστοιχούν με βάση το Φόρο Εισοδήματος του 2015, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, τόκους και πρόστιμα;

3) Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές που έχει εγγράψει ο ΕΦΚΑ στον προϋπολογισμό του 2017, έχουν υπολογισθεί με βάση τα εκκαθαριστικά του 2015;

4) Σε περίπτωση παθητικού ισοζυγίου στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ εξαιτίας επιστροφής ή συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν, πώς θα καλυφθεί αυτό το οικονομικό κενό;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου