30 Μαΐου, 2018

Ανενεργή η εφαρμογή υποβολής τροποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Σε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την ανενεργό εφαρμογή στο TAXISNET υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Φ.Ε.).

Συγκεκριμένα, το σύστημα TAXISNET δεν αποδέχεται την δήλωση Φ.Ε. των πολιτών που φιλοξενούνται, όταν ο φιλοξενών ιδιοκτήτης εκ παραδρομής δεν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία των νέων κωδικών στο έντυπο Ε1 για την φιλοξενία, ούτε δίνει την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Φ.Ε με την αναγραφή των στοιχείων, με αποτέλεσμα αυτό να επισύρει διοικητικά πρόστιμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ανενεργή η εφαρμογή υποβολής τροποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος»

Με την ΠΟΛ. 1068/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1319/14-04-2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Φ.Ε) φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης υποβολής τους.

Όπως προβλέπεται όλες οι φορολογικές δηλώσεις Φ.Ε υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός ελάχιστων εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται.

Στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί (007 ή 008) του πίνακα 2 και συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που φιλοξενούν στα σπίτια τους ενήλικα άτομα, καταχωρώντας τον Α.Φ.Μ του φιλοξενούμενου προσώπου, τα τ.μ. της οικίας στην οποία έγινε η φιλοξενία, καθώς και τους μήνες που διήρκησε η φιλοξενία μέσα στο έτος 2017.

Παράλληλα την ίδια διαδικασία στη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης καλούνται να κάνουν και οι φορολογούμενοι που φιλοξενούνται, αναγράφοντας δίπλα στον κωδικό 801 του πίνακα 6 τον Α.Φ.Μ του ιδιοκτήτη του σπιτιού, τα τ.μ. της επιφάνειας του σπιτιού και τους μήνες φιλοξενίας του κατά το έτος 2017.

Εάν ο «φιλοξενών» ιδιοκτήτης έχει ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει την φιλοξενία, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για να δηλώσει την φιλοξενία, ώστε ο φιλοξενούμενος να μπορέσει στην συνέχεια να συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται δίπλα από τον κωδικό 801 του πίνακα 6 της δικής του δήλωσης και να την υποβάλλει χωρίς να του την «μπλοκάρει το σύστημα TAXISNET.

Δεδομένου ότι το άνοιγμα της εφαρμογής υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε. για αυτήν την κατηγορία φορολογούμενων κρίνεται άμεσα απαραίτητο.

Δεδομένου ότι πέραν της προθεσμίας που έχει τεθεί για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η όποια καθυστέρηση επισύρει και το διοικητικό πρόστιμο του εκπροθέσμου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή στο TAXISNET για την υποβολή τροποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.;

2) Πότε προβλέπεται να τεθεί η εφαρμογή σε λειτουργία, ώστε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε. να είναι εμπρόθεσμες;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου