3 Απριλίου, 2015

Αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Σε συνέχεια ερώτησης των Βουλευτών του Ποταμιού Ιάσονα Φωτήλα (Αχαΐας), Παναγιώτη Καρκατσούλη (Επικρατείας) και Χριστίνας Ταχιάου (Α’ Θεσσαλονίκης), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δήλωσε την πρόθεσή του να εξετάσει τις οικονομικές δυνατότητες μείωσης επιτοκίων χορηγηθέντων δανείων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κέρδη του αποδίδονται ετησίως στο Δημόσιο.

Οι Βουλευτές του Ποταμιού στις 17 Μαρτίου κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην αδυναμία αίτησης υπαγωγής σε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 24.400 δανειοληπτών δημοσίων υπαλλήλων, παρόλη τη μείωση από τη μια του εισοδήματός τους στο 40% και από την άλλη της αξίας των ακινήτων τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σήμερα παραμένουν τιτλοποιημένα περίπου 22.600 δάνεια που αντιστοιχούν στο 13,7% των ενεργών δανείων του στεγαστικού τομέα και σε άληκτο κεφάλαιο ύψους 577.000.000 ευρώ περίπου.

Το Τ.Π. & Δανείων ως τρόπο εξόφλησης των δανείων που χορηγεί εφαρμόζει παγίως την εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική απόσβεση. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για επιμήκυνση, μερική καταβολή, αναστολή κ.α. για χορηγηθέντα δάνεια του στεγαστικού τομέα, δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν τα ανωτέρω τιτλοποιημένα δάνεια και τυχόν αιτήσεις ρυθμίσεων εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ, το οποίο αξιολογεί και μοριοδοτεί με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ.
Σύμφωνα με το Τ.Π. & Δανείων, διαπραγματεύσεις του με τα εμπλεκόμενα μέρη της τιτλοποίησης (εκπρόσωπο των ομολογιούχων και συμβούλιο των ομολογιούχων) για τροποποίηση όρων της συμβάσεως εκχώρησης (τιτλοποίησης) δεν τελεσφόρησε. Για το λόγο αυτό δηλώνει την πρόθεσή του να επανεξετάσει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ζητήματος.

διαβάστε επίσης