22 Ιουνίου, 2015

Ακύρωση του Διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης»

Ερώτηση του κ. Χάρη Θεοχάρη-βουλευτή Β΄ Αθήνας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για την ακύρωση του Διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης».

Σε ακόμη μια περίπτωση μετά από αυτή του Ελληνικού η Κυβέρνηση προκαλεί ερωτήματα για την πολιτική της σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα των εκτάσεων που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ως «φιλέτα» του Δημοσίου. Στην περίπτωση της Ακτής Βουλιαγμένης η Κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά να ακυρώσει τον «πολύπαθο» διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, που είχε προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και εκκρεμούσε στο στάδιο του ανοίγματος των πλειοδοτικών προσφορών επικαλούμενη αορίστως ένα ενιαίο σχέδιο αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου. Ταυτόχρονα η ΕΤΑΔ ΑΕ προκήρυξε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ημερομηνία διεξαγωγής την 17-6-2015, για την παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωσης) μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή/και ανάπτυξη θαλάσσιων παιχνιδιών εντός του θαλάσσιου χώρου της παραλίας, που δεν θα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τ.μ., γεγονός που προκαταβάλλει αρνητικά για το εάν υπάρχει καν κυβερνητικό σχέδιο ενιαίας αξιοποίησης.

Πέραν των παραπάνω καμία κυβερνητική ενέργεια δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί σχετικά με την ίδρυση του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του ν. 4321/21-3-2015 φορέα για την αξιοποίηση συνολικά της δημόσιας περιουσίας.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό καταδεικνύουν και σε αυτό το πεδίο την προχειρότητα και την παντελή έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό ασκήθηκε κοινοβουλευτικός έλεγχος με τα εξής ερωτήματα: 1. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου της Ακτής Βουλιαγμένης; 2. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ίδρυση του φορέα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, που προβλέπεται στο άρθρο 24 ν. 4321/2015; Ποιές ενέργειες έχουν ήδη γίνει και ποιες εκκρεμούν ακόμη; 3. Πρόκειται να προβεί η εταιρία ΕΤΑΔ ΑΕ πριν από την έλευση του γεγονότος της απορρόφησής της από το νέο φορέα στην προκήρυξη και άλλων διαγωνισμών σχετικών με το συγκεκριμένο ακίνητο;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ακύρωση του Διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης»

Ο «πολύπαθος» ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την δεκαπενταετή εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτή Βουλιαγμένης», που είχε προκηρυχθεί για τη λειτουργία του ακινήτου ως οργανωμένης ακτής με σύνοδες χρήσεις αρμονικά ενταγμένες στο περιβάλλον, ακυρώθηκε τελικώς από την ΕΤΑΔ ΑΕ στις 28-5-2015 κατόπιν εντολής του ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΕΤΑΔ η ακύρωση είναι νόμιμη λόγω της ύπαρξης ρήτρας στην προκήρυξη, που προβλέπει το δικαίωμα της εταιρίας να ακυρώσει μονομερώς το διαγωνισμό. Εκφράστηκε μάλιστα η άποψη, ότι η ακύρωση του διαγωνισμού είναι επιβεβλημένη, διότι προωθείται από την Κυβέρνηση ενιαίο σχέδιο αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει οποιαδήποτε παραχώρηση ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα όμως με την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού, προσφάτως η ΕΤΑΔ ΑΕ προέβη στην προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με ημερομηνία διεξαγωγής την 17-6-2015, για την παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωσης) μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή/και ανάπτυξη θαλάσσιων παιχνιδιών εντός του θαλάσσιου χώρου της παραλίας, που δεν θα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τ.μ.

Στο άρθρο 24 του ν. 4321/21-3-2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της Οικονομίας» προβλέπεται η απορρόφηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από φορέα, που πρόκειται να δημιουργηθεί και θα έχει σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μετά την ίδρυσή του. Παρ’ όλο που η διαχειρίστρια του ακινήτου εταιρία ΕΤΑΔ ΑΕ απορροφάται σύμφωνα με το γράμμα του νόμου από τον «φορέα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας», εφόσον βέβαια αυτός ιδρυθεί και ο νέος φορέας θα μπορούσε να διαχειριστεί μελλοντικά το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της ΕΤΑΔ και τους εν εξελίξει διαγωνισμούς, η Κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ έσπευσε να δώσει εντολή για την ακύρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Αυτά βέβαια δεν προκαλούν απορία, στο βαθμό που η σημερινή Κυβέρνηση από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εκφράσει σε όλους τους τόνους την αντίθεσή της στην επένδυση.

Ωστόσο αυτό που εύλογα κανείς διερωτάται, είναι γιατί η Κυβέρνηση έσπευσε στο νόμο να προαναγγείλει την κατάργηση της ΕΤΑΔ ΑΕ., αλλά τώρα παίρνει το χρόνο της σε ό,τι αφορά την ίδρυση του νέου φορέα. Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δεν είναι προφανώς κατεπείγουσες ανάγκες στην πολιτική της ιεράρχηση, τουλάχιστον όσο οι ανάγκες των λουομένων του φετινού καλοκαιριού για θαλάσσια παιχνίδια στην Ακτή Βουλιαγμένης.

Η χρονική σύμπτωση της ακύρωσης ενός μεγάλου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση 96.000 τ.μ. στο στάδιο του ανοίγματος των προσφορών, ο οποίος θα απέφερε σημαντικά έσοδα και θέσεις εργασίας, με την προκήρυξη ενός ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση τμήματος 60 τ.μ. προκαταβάλλει όλως αρνητικά τον παρατηρητή της υπόθεσης για την Κυβερνητική ιδέα της «ενιαίας αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου». Είναι προφανές, ότι αυτή συνίσταται στον πλήρη κατακερματισμό της προς αξιοποίησης έκτασης. Είναι λυπηρό, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη παράδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την αξιοποίηση των επονομαζόμενων «φιλέτων» του Δημοσίου μετά και την περίπτωση του Ελληνικού.

Υπό το παραπάνω πλαίσιο ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου της Ακτής Βουλιαγμένης;

2. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ίδρυση του φορέα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, που προβλέπεται στο άρθρο 24 ν. 4321/2015; Ποιες ενέργειες έχουν ήδη γίνει και ποιες εκκρεμούν ακόμη;

3. Πρόκειται να προβεί η εταιρία ΕΤΑΔ ΑΕ πριν από την έλευση του γεγονότος της απορρόφησής της από το νέο φορέα στην προκήρυξη και άλλων διαγωνισμών σχετικών με το συγκεκριμένο ακίνητο;
Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθήνας

22 Ιουνίου 2015